Florian Baudisch bě so hakle spočatk sezony wot młodźiny A mužacemu mustwu Budissy Budyšin přidružił, byrnjež móhł hišće jednu hrajnu dobu w dorosće na polu stać. Dokelž pak za swoju starobu hižo jara suwerenje agěruje, jemu šeftrenar muži Tomaš Henčl dowoli, swoje zamóžnosće tež hižo tam pokazać.

W lěće 2008 započa Baudisch z aktiwnej kopańcu hnydom pola najwjetšeho towarstwa wokrjesneho města. Wobstajnje wukubłany w cyłej młodźinskej płoninje je wón derje bjez přetorhnjenja krok po kroku swoje kwality we wšelakorych koparskich wobłukach polěpšał. Te móže nětko tež w krajnej lize pokazać.

Dohromady ma Florian, zasadźeny hłownje w ofensiwnym, srjedźnym polu, hižo w pjeć koparskich zetkanjach 195 mjeńšin hrajneho časa, a to mjez druhim tež w derbyju přećiwo KST 1990 Nowosólcej-Hrodkej. Tam su so jemu samo prěnje wrota na mužacej etaži poradźili, a zawěsće to jeničke njewostanu.

Statistika zasadźenjow Floriana Baudischa za jednotliwe cyłki

Budissa Budyšin 7 hrow/1 wrota

Statistika jeho zasadźenjow w jednotliwych koparskich klasach

krajna liga 5 hrow/1 wrota

Zhromadny dźěłowy plan za přichodne lěto staj sej trenar dorostoweje serbskeje koparskeje wubranki starobneje klasy D Tadej Cyž z Njebjelčic a starosta Serbskeho Sokoła z.t. Milan Funka na zetkanju z Clemensom Škodu, referentom Domowiny za kulturu, w Budyskim Serbskim domje dorěčałoj. Tadej Cyž rjekny: „Situacija je pan­demije dla dale wobćežna, dokelž hodźi so tučasnje špatnje planować. Ličimy pak z wolóženjemi wot třećeho kwartala. Hdyž bychmy lětsa někotre zhromadne zwučowanja přewjesć móhli, a k tomu jednu wuměnu z Drježdźanskim gymnazijom w septembrje a wobdźělenje na halowym koparskim turněrje, snano tež w Drježdźanach w zymje, bych ja wosobinsce spokojom był.“

Milan Funka přilubi při přewjedźenju akcijow pomoc Serbskeho Sokoła a dźakowaše so Cyžej za angažement: „Dorost je naš přichod a wjeselu so, zo mamy swěrnych serbskich trenarjow dorosta kaž Tadeja, kotřiž so nětko hižo wo za­kłady za přichod serbskeho sporta staraja.“ Marcel Brauman

Trening zaso trochu wobmjezowany

Dienstag, 11. Mai 2021 geschrieben von:
Wobmjezowanja w zwisku z koronapandemiju nas dale přewodźeja. Kopańcu a trening nastupajo je situacija tučasnje zaso trochu wobmjezowana. Zwučować smědźa z dźěćimi a młodostnymi hač do staroby 14 lět w małych skupinach. Trenar-nazwučowar trjeba za to aktualny negatiwny koronatest. Młodźina D Jednoty Kamjenc zwučuje tučasnje dwójce/trójce wob tydźeń. Treningowe wobsahi su jara wotměnjawe. Tak zaběraja so prawidłownje z koordinaciju a z lochkoatletiku. Wšako je tež za ko­parjow wažne, ćěło runostajnje poćežować. Wosebje w času homeschoolinga, hdźež šulski sport pobrachuje, to dźěći z wjeselom činja. Foto: Tadej Cyž

Wuslědki (11.05.21)

Dienstag, 11. Mai 2021 geschrieben von:

Kopańca, tabulka třećeje ligi

1. Dynamo Drježdźany 36 56 : 29 69

2. Hansa Rostock 36 50 : 32 67

3. TSV 1860 Mnichow 36 66 : 30 65

4. FC Ingolstadt 04 36 48 : 38 65

5. 1. FC Saarbrücken 36 64 : 49 56

6. SV Wehen Wiesbaden 36 57 : 48 56

7. SC Verl 36 65 : 53 54

8. 1. FC Magdeburg 36 41 : 43 50

9. Viktoria Köln 36 48 : 55 49

10. Waldhof Mannheim 36 48 : 54 48

11. Türkgücü Mnichow 36 44 : 50 46

12. Halleski FC 36 46 : 58 46

13. FSV Zwickau 36 42 : 44 45

14. MSV Duisburg 36 50 : 60 43

15. 1. FC Kaiserslautern 36 43 : 48 41

16. SV Meppen 36 35 : 58 38

17. KFC Uerdingen 05 36 36 : 49 37

18. Bayern Mnichow II 36 45 : 55 36

19. VfB Lübeck 36 39 : 54 34

20. HZ Unterhaching 36 39 : 55 31

zbywacy program načolnych mustwow – 37. hrajny dźeń

15.05. 14:00  Dynamo Drježdźany –

Viktoria Köln

15.05. 14:00  HZ Unterhaching –

FC Hansa Rostock

15.05. 14:00  MSV Duisburg –

FC Ingolstadt

16.05. 14:00  TSV 1860 Mnichow –

FC Bayern Mnichow II

zbywacy program načolnych mustwow – 38. hrajny dźeń

22.05. 13:30  SV Wehen Wiesbaden –

Dynamo Drježdźany

22.05. 13:30  FC Hansa Rostock –

VfB Lübeck

22.05. 13:30 FC Ingolstadt –

TSV 1860 Mnichow

David Matik

Wulka hańba za Delnjołužičanow

Montag, 10. Mai 2021 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz – SV Babelsberg 03 0:3 (0:1)

Zestawa domjacych: Stahl – F. Brügmann (81. Rahn), Böhmert, Borgmann, Koch, Erlbeck, Hasse (70. Stettin), Eisenhuth (61. Geisler), Hofmann, Kujović (46. Postelt), F. Brügmann

W połfinalu krajneho pokalneho koła Braniborskeje mějachu koparjo FC Energije Choćebuz wčera SV Babelsberg 03 za ho­sća. Byrnjež wobaj cyłkaj w samsnej klasy hrałoj, běštej wukonaj hosćićela a přećiwnika chětro rozdźělnej. Z njepřestajnym pressingom njeje hósć Choće­bužanam žanu šansu k swójskej hrě dał. Wosebje wulke starosće mějachu domjacy ze standardami. Prěnje wrota pad­nychu po preciznje třělenym róžku, kotryž Sven Reimann bjez mylenja do syće zhłójčkowa (10.). Jako Lukas Wilton wólny kop z kromy šěsnatki do směra na wrotarja Tonija Stahla třěli, skoči Jonas Böhmert njetrjebawši horje, a bul lećeše pod murju k 0:2 (66.) do čorneho. Wrota čisło tři běchu najrjeńše dnja. David Danko třěli kulowatu kožu z praweje strony ze zdalenosće 16 metrow na wrota, hdźež přizemi ta w dołhim kuće.

Wulki krok směr postup do 2. ligi

Montag, 10. Mai 2021 geschrieben von:
Třeći koparski ligist Dynamo Drježdźany je sobotu wažny krok za postup do druheje koparskeje ligi činił. Čorno-žołći dobychu doma přećiwo Viktoriji Köln 2:0. Wrota třělištaj Heinz Robert Mörschel (11.) a Philip Hosiner (31.). W samsnym času nje­móžeše žadyn z přesćěharjow dobyć. Hižo přichodnu sobotu bychu Dynamowcy z dobyćom přećiwo Türkgücü Mnichow postupić móhli. Foto: dpa/Robert Michael

Awtor dźensa Michał Nuk

Njeje runjewon lochko sportowu kolumnu z regionalnym poćahom pisać­, hdyž so na tym polu ničo dale njestawa. Jako njedawno zwu­raznich, zo přeco hišće za kmanej temu pytam, da bu mi radźene: „Pisaj no zaso raz něšto wo biljardźe!“ Derje ...

Hdyž myslu na swój lubowany sport z kijom a kulemi na módrym (abo ze­lenym) rubje, da mam aktualnje dwě sylnej­ začući – zawisć a njesćerpnosć! Wěm wšak, zo njejstej to najchwalob­nišej čłowjeskej kajkosći. Nichtó rady njepřiznawa, zo so jemu njelubi, hdyž móže sej susod wjetše a spěšniše awto dowolić, abo hdyž je přećiwne mustwo zaso raz dobyło, „hačkuli poprawom lěpše­ njebě a je jenož wot rozsudow sudnika profitowało“.

W krizowych časach so zawisć ćim husći­šo pokazuje. Tež pola mje, a to na Wulku Britanisku. Čehodla? Nic zo mam jeje brexit za zasadnje wulkotnu ideju. Ale runje z nim su sej Britojo w boju wo šćěpjenske srědki pře koronu njewot­wisnosć wot Europskeje unije zdobyli a tak swój šćěpjenski program wjele spěšnišo zwoprawdźić móhli.

Sport (07.05.21)

Freitag, 07. Mai 2021 geschrieben von:

Po wodźe „sněhakować“

Wodoskijowa připrawa Wake and Beach w Brězowce (Halbendorf) je jutře wot 13 do 17 hodź. a njedźelu 12 do 18.30 hodź. wotewrjena. Pod tež zhoniš, kotre naprawy hygieny tam płaća. Wobaj dnjej poskića při wodoskijowej připrawje imbis, a to wot 11 do 20 hodź.

Wotewru gastronomiju

Sportowcy Natwara Němske Pazlicy změja na Bože spěće štwórtk, 13. meje, wonkownu gastronomiju tamnišeho sportoweho a wólnočasneho centruma wot 9 hodź. wotewrjenu.

Hišće móžno próstwy zapodać

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) sportowe towarstwa na to skedźbnja, zo móža swoje stejišća kołowokoło próstwow, štož nastupa postup do wyšich koparskich klasow abo dobrowólny zestup do nišich hrajnych runinow, dale zapo­dać. Koparske cyłki, kotrež bychu hrajnu klasu rady změnili, njech próstwu w jednaćelni WFV hač do 15. junija 2021 wotedadźa.

Winowatosć online spjelnić

Wuběrk sudnikow WFV na to skedźbnja, zo dyrbja so wšitcy koparscy sudnicy na dalšim online-zarjadowanju wobdźělić a hač do 11. meje na prašenja wotmołwić. Prezentacija steji na stronach WFV.

Časopis w interneće přistupny

Łužiske liški dóstanu noweju nadběhowarjow

Donnerstag, 06. Mai 2021 geschrieben von:

Kader Běłowodźanskich lodohokejistow za nowu hrajnu dobu 2021/2022 počina rosć

Arttu Rämö a Roope Mäkitalo rěkataj nowaj młodaj nadběhowarjej, kotrajž chcetaj přichodnje w Běłowodźanskej liščej jamje za pukom honić. Lodohokejistaj w starobje 23 a 22 lět přiń­dźetaj z finskeje druheje najwyšeje ligi Mestis do Hornjeje Łužicy.

W Lahtiju rodźeny Arttu Rämö hra­ješe dotal jeničce w Finskej. Lěwicar je 1,77 metrow wulki a waži 79 kilo­gramow. W hrajnej dobje 2017/2018 debito­waše wón w druhej finskej lize a z mustwom Peliitat hnydom zestupi. Wosta pak w tej lize, dokelž dźěše k mustwu Ketterä. Tam dopokaza z dźewjatnaće wrotami a wosomnaće assistami swoju kwalitu. W minjenej sezonje bě samo jedyn z topscorerow swojeho cyłka. Dwaceći wrotow a třiceći přihrawkow w 39 hrach jeho wulkotne wuwiće potwjerdźeja.

Košle a bule dóstali

Donnerstag, 06. Mai 2021 geschrieben von:
Worklecy (jb/SN). Wot tohole šulskeho lěta poskića Tadej Cyž z Njebjelčic młodym koparjam Worklečanskeje zakładneje šule we wobłuku cyłodnjowskeho poskitka koparski trening. Přečasto wšak njeje koordinator juniorow Jednoty Kamjenc swój trening koronapandemije dla hišće přewjesć směł. Zo pak njebychu młode talenty swoju motiwaciju spušćili, přepoda jim Cyž njedawno tři bule kaž tež wjacore košle. Koparjo rjadownje 4/1 dary wjesele přijachu a nětko kóždy dźeń w přestawce za nowym kožanym bulom honja. Wutrobny dźak Njebjelčanej za překwapjenku!

Anzeige