Terorowa milica Ramadi zdobyła

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Bagdad (dpa/SN). Wojowarjo teroristiskeje milicy IS su město Ramadi, 110 kilometrow zapadnje irakskeje stolicy Bagdada, dospołnje zdobyli. Po informacijach zastupnika prowincneho knježerstwa su na wjacorych twarjenjach swoje chorhoje powěsnyli. Irakska armeja je z města ćeknyła, runje tak kaž sta woby­dlerjow, kotřiž so masakrow IS boja. Ta je mjeztym dźesatki swojich přiwisnikow z jastwa wuswobodźiła. Nimo toho su wulke mnóstwa bróni, tankow a dalšich jězdźidłow přewzali, kotrež běchu irakske jednotki při swojim cofanju zawostajili. Armeja bě před měsacom wulkoofensiwu přećiwo IS zahajiła, z kotrejž chcychu kónčinu poprawom wot IS wuswobodźić.

UNO namołwja ćěkancam pomhać

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
New York (dpa/SN). Połoženje ćěkancow na morjach južnowuchodneje Aziskeje generalneho sekretara UNO Ban Ki-moona přiběrajcy znjeměrnja. Z teje přičiny je wón minjene dny z wodźacymi politikarjemi Malayziskeje, Thailandskeje, Bangladesha a Indoneziskeje rěčał, rěčnik generalneho sekretara w New Yorku zdźěla. Ban bě jich naležnje prosył, ćěkancow do wotpowědnych krajow pušćić. Wjace hač 8 000 migrantow přeco hišće na wjacorych łódźach před pobrjohom mjenowanych krajow na pomoc čaka. Kaž britiski sćelak BBC rozprawja, je na łódźach hižo ke krawnym rozestajenjam wo žiwidła dóšło. Při tym je pječa hižo wjace hač sto wosobow žiwjenje přisadźiło.

Připowědźeja nowe stawki

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Dźěłarnistwo lokomotiwnikow (GdL) je hladajo na dale njewuspěšne tarifowe jednanja z Němskej železnicu dźensa nowe stawki připo­wědźiło. Nadrobnosće chcychu dźensa w běhu dnja wozjewić. Zwjazkowy mi­nister za wobchadnistwo Alexander Dobrindt (CSU) bě dźensa rano GdL namołwił, w tarifowym konflikće wujednanskej procedurje přihłosować. „Zo njeby něchtó po měsacy trajacym tarifowym konflikće wujednanje chcył, njemóžu zro­zumić“, rjekny Dobrindt nowinje Bild. „Zamołwite tarifowe partnerstwo zawjazuje tež k tomu, pytać za kompromisami, štož docpěje so jeničce za jednanskim blidom.“ Dowěr­liwe rozmołwy mjez GdL a Němskej železnicu běchu kónc tydźenja njewunošne wostali.

Napjatosće w koaliciji

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Spionažna afera dale a bóle strašny „sud próška“

Berlin (dpa/SN/K). Spionažna afera z pozdatnym zhromadnym dźěłom mjez ameriskej NSA a němskim BND při wučušlowanju němskich koncernow kaž tež europskich politikarjow bywa prawdźepodobnje „sud próška“, kiž móhł wulku­ koaliciju rozdwojić. SPD žada sej dale a raznišo dospołne wuswětlenje brizantneje naležnosće, politikarjo unije třěleja wótrje wróćo.

Přećiwo pašowanju ludźi

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Dokelž žołma ćěkancow po Srjedźnym morju do Europy spochi přiběra, wuradźuja wonkowni a zakitowanscy ministrojo EU dźensa wo zasadźenju wojerskich srědkow přećiwo pašowarjam ludźi. Předwidźane je, tajkich pomocnikow na morju zajeć a jich łódźe před Libyskej zničić. Zamołwita za wonkowne naležnosće EU Federica Mogherini chcyła za to přihłosowanje UNO. Dalše temy zetkanja su pomoc EU při wukubłanju maliskeho wójska a połoženje na Bliski­m wuchodźe. Šefina frakcije Zelenych Katrin Göring-Eckardt kritizuje plany přećiwo pašowarjam. Wona so nadźija, zo EU wot UNO žadyn mandat za zničenje łódźow njedóstanje.

Wopomnišćo zaso nastajene

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:
Čłonojo wobswětoškitneje organizacije Zelena liga su so minjenu sobotu we Łakomje k dźěłowemu zasadźenju zetkali, zo bychu pomnik za wotbagrowane łužiske wsy zaso nastajili. Zhromadnje z něhdyšimi wobydlerjemi Łakomy dwanaće drjewjanych křižow znowa postajichu. Křiže wot lěta 1994 při zwjazkowej dróze mjez Choćebuzom a Picnjom symbolisce na 136 brunicy dla wotbagrowane wsy dopominaja. Minjene lěta njebě hladanje wopomnišća hižo zaručene. Foto: René Schuster

To a tamne (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

W swojich spódnich cholowach je Polak sadźenki a symjo rostlin ze swojeje domizny do Neuseelandskeje pašować spytał. Na lětanišću w Aucklandźe pak jeho lepichu, po tym zo bě policajski pos reagował. W Neuseelandskej bydlacy muž chcyše rostliny w swojej zahrodźe sadźeć. Tole je pak tam kruće zakazane, dokelž móhli cuze rostliny domoródne wohrožować a nowe chorosće rozšěrjeć.

Tři metry wulku a 250 kilogramow ćežku postawu su fanojo Uda Lindenberga składnostnje 69. narodnin rockoweho spěwarja w jeho ródnym měsće Gronauwje nastajili. Postawa, symbolizowaca Lindenberga spěwajo na jewišću, steji wosrjedź kružneho wobchada njedaloko ródneho domu sławneho wuměłca. Na poswjećenje přińdźe 2 500 ludźi.

Łužica (18.05.15)

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Přez sto padow boreliozy

Zły Komorow (dpa/SN). Wot spočatka lěta su w Braniborskej dotal přez sto padow boreliozy zwěsćili. Kaž strowotniske ministerstwo w Podstupimje zdźěli, přizjewichu wokrjesy a bjezwokrjesne města dotal 123 padow schorjenja. Lońše ličby k přirunanju njepředleža. Loni zwěsćichu w Braniborskej cyłkownje 1 548 padow boreliozy, něšto mjenje hač w lěće 2013. K wuwiću lětušich padow schorjenja njemóžeše so strowotniske ministerstwo wuprajić. Wuwiće wotwisuje wot wjedra. Najsylnišo potrjecheny je dotal wokrjes Dubja-Błóta z 19 padami. Bakterije boreliozy, kiž přenjesu klěšće, zawinuja zahorjenje zhibadłow a čuwow kaž tež muskulatury wutroby.

Póstownicy dale stawkuja

FUEN namjetuje kontaktny wuběrk

Montag, 18. Mai 2015 geschrieben von:

Komotini (SN/at). „W Europskim parlamenće měł so kontaktowy wuběrk zarjadować, zo bychu so tam prašenja a zajimy mjeńšin napřećo Europskej uniji wjazali.“ To je jedyn namjet z wobšěrneho kataloga žadanjow rezolucije, kotruž je kongres Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) sobotu w zapadothrakiskim Komotiniju schwalił. Dokument złožuje so mjez druhim na Chartu awtochtonych narodnych mjeńšin, politiske žadanja Brixenskeho „Programatiskeho wozjewjenja“ FUEN, namjety Europskeje wobydlerskeje iniciatiwy „Minority SafePack Initiative“ kaž tež awtochtone mjeńšiny potrjechene dokumenty Europskeje rady, Europskeje unije kaž tež Organizacije za wěstotu a zhromadne dźěło w Europje (OSZE).

Zwjazkowy wonkowny minister Němskeje, Frank Walter Steinmeier, (SPD) je sej kónc měrca chwile wzał, zo by so z danskim hamtskim kolegu Martinom Lidegaardom w Berlinje zetkał a swja­toč­nje wozjewił, zo hižo 60 lět měr a hłu­bo­ke přećelstwa zwiski mjez statomaj symbolizuja. 1955 běše Konrad Adenauer začuće měł, zo je po sto lětach wojerskich ro­ze­stajenjow načasu, zmužitu kročel sčinić. Adenauer trjebaše přizwolenje Danskeje za přistup ZRN k NATO, a tak dóńdźe k Bonnsko-Kopenhagenskim dojednanjam, kotrež su swobodu zmyslenja Mjeńšinodanow znowa rjadowali.

Tuchwilu je 70 procentow wobydlerjow Danskeje Němskej napřećo pozi­tiwnje zmyslenych. Žiwjenje w danskej mjeńšinje je cyle njewobćežene, móhł tuž čłowjek měnić. Atraktiwita namjezneho městačka Flensburga je so tež kulturnje do směra na sewjer derje wuwiła, a tak čuješe so Steinmeier na swjedźenskim akće w Berlinje k tomu powołany, Flensburg bórze jako prěnje dwurěčne město Němskeje pomjenować. Wopraw­dźe dóstawa „danski być“ tuchwilu wulke sympatije.

Anzeige