Do kina (22.08.19)

Donnerstag, 22. August 2019 geschrieben von:

22.8.–28.8.2019 Budyski filmowy palast:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:45 (nimo pj), 17:00 (nimo nj) a 20:00 (nimo nj a pó) | nj12:30, 17:15 a 19:30 | pó 20:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 (nimo štw) | štw 20:00 | pj a so 22:15 Leberkäsjunkie: štw 20:00 | nj 17:00 Annabelle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: nj 11:45 | štw, so, pó a wu 14:00 Playmobil: nj 14:30 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pj a srj) Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw) | pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 | nj 13:45 | štw, so a wu 14:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00

Kino-ekstra: Kursk: nj 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:15, 17:30 a 20:15 | so a nj 13:00 Anna­belle 3: pj a so 22:40 Benjamin Blümchen: wšědnje 15:00 (nimo nj) | nj 12:00 Child’s Play: pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:40 (nimo nj) | so a nj 12:20 | nj 20:05 Die Drei !!!: so 12:45 Die Frau des Nobelpreisträgers: srj 10:00 Ein Becken voller Männer: srj 17:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:30 (nimo nj) a 20:00 | nj 17:20 | pj a so 22:25 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: nj 14:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:30 (nimo nj) | nj 19:40 | pj a so 22:10 Pets 2: wšědnje 14:30 (nimo nj) | so 12:30 | nj 12:55 Playmobil: nj 15:00

Na Kamjenskej Boršći so wot wčerawšeho do štwórtka tež karusele wjerća. Zamołwita za wiki je ze stron města Christina Fleischer (3. wotlěwa). Wjeselić móža so hosćo w Schulzec piwowym stanje njedźelu, póndźelu a wutoru přeco wot 19 hodź. na live hudźbu z Porchowskimi muzikantami, bluesrockerom Lutzom Kowalewskim a Kamjenskej kapału electrona 73. Foto: Feliks Haza

Dobyćerjo dowoloweje křižowki SN

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Snano zaležeše na horcych zašłych dnjach, zo smy trochu mjenje prawych­ wuhódanjow našeje dowoloweje kři­žow­ki dóstali hač hewak. Z prawych dopisow wućahnychmy slědowacych dobyćerjow:

Na lisćikaj za premjeru inscenacije NSLDź „Łapa­nje šefa“ 14. sep­tembra w Haslowje smě so Bor­bora Möllerowa w Serbskich Pazlicach wjeselić. W Ludowym nakła­dnistwje Domowina wušłu knihu Bene­dikta Dyrlicha „Doma we wućekach“ připósćelemy Dianje Wow­­čerjo­wej w Nuknicy. A film po swójskim přeću w Budyskim kinje wobhladać móža sej Mato Eckert z Worklec, Bosćij Ješka z Chelna, Ale­xan­der Henčl z Chrósćic, Terez Handrikowa z Worklec a Micha­ela Hrje­horjowa z Budy­šina.

Protyka (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Pjatk 16. do 22.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 16.8. 21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 17. a 18.8.   Młodźinski festiwal „Meta solis“ w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  10:00 Wjesny swjedźeń „725 lět Raduš“ w Radušu

Sobotu 17.8.   Šulski zastup w Sakskej

  14:00 Łapanje kokota w Mosće (Heinersbrück), Janšojcach (Jänschwalde), Strobicach (Ströbitz), w Barbuce (Bärenbrück) a Hochozy (Drachhausen)

Njedźelu 18.8. 11:00 Koncert serbskeje načasneje hudźby mjez druhim­ z Carolinu Eyckec na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  14:00 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Zabiwanje kokota w Rubynje (Ruben)

  14:30 Zelowa njedźela w zežiwjenskim a zelowym centru­mje Pančičansko-Kukowskeho klóštra Mariji­neje hwězdy

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 19.8. do 1.9.   Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

Póndźelu 19.8. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Budyšinje

Wutoru 20.8. 18:00 Podijowa diskusija SAEK pod hesłom „Rozsudźa syć wólby?“ w Budyskej radnicy

Pokiwy (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Do sotrownjow załožić

Mały Wjelkow. Jutře, sobotu, w 20 hodź. su zajimcy do Małowjelkowskich sotrownjow na přednošk Ulriki Rie­cke wo Ochranowskim lěkarju 19. lětstotka dr. Beckeru přeprošeni. Wot 18. awgusta do 8. septembra su kóždu njedźelu wot 14 do 19 hodź. „reje do zboža“ na zahrodźe, a to z tangorytmami.

Zelowa njedźela w klóštrje

Pančicy-Kukow. Z ekumeniskim nyš­po­rom zahaji so zajutřišim, 18. awgusta, w 14.30 hodź. na klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje „zelowa njedźela“. Kóždy wopytowar móže sej sobupřinjeseny zelowy kwěćel žohnować dać. Přihotował je hosćićel znowa wotměnjawy a pisany kulturny program.

Na festiwal „Meta solis“

Miłoćicy. Na ležownosći Miłočanskeje Krabatoweje skale wotměje so kónc tydźenja młodźinski festiwal „Meta solis“. Zarjadowanje započnje so jutře, sobotu, w 11 hodź. z dźěłarničkami rysowanja, twarjenja, hudźenja a basnjenja. Přez cyłu nóc hač do ranja móžeće tam k elektroniskej hudźbje rejwać.

Hudźbny wulět z busom

Rozhłós (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20  Serb w Južnej Africe: Markus Bjeńš z Konjec

11:45  „Dyrdomdej dźiwizna“ (6)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wólbnym forumje w Choćebuzu a wo projekće za šulske dźěći

13:00 Hudźbne nakładnistwa (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym gratulacije

Wo Njepilic statoku

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Do kina (15.08.19)

Donnerstag, 15. August 2019 geschrieben von:

15.8.–21.8.2019 Budyski filmowy palast: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pó 20:30 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando w dolby atmos: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:30 | pj a so 22:45 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:15 Mamma Mia!: srj 19:45 Fast and Furious: Hobbs and Shaw w dolby atmos: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo srj) | pj a so 22:45 Der König­ der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 18:00 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Benjamin Blümchen: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30

Kino-ekstra: Kroos: nj a pó 17:15 | pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:00, 17:15 a 20:15 | štw, pj, so a nj 12:45 | pj a so 22:55 Anna­belle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 15.10 Britt-Marie war hier: srj 17:00 Der König der Löwen­: wšědnje 14:45, 17:30 a 19:30 | štw, pj, so a nj 12:20 Die Drei !!!: štw, pj, so a nj 13:10 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:45 (nimo srj) a 20:00 | pó 9:00 | pj a so 22:25 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:10 a 19:45 | pj a so 22:00 Pets 2: wšědnje 14:40 | štw, pj, so a nj 13:00

Pokiwy (09.08.19)

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:

Na swjedźenske dny

Brětnja/Michałki. Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwaja so w Brětni/Michałkach němsko-serbske swjedźenske dny. Jedyn z wjerškow je jutře wot 15 hodź. žortne wubědźowanje młodźinskich klubow wokolnych wsow „Naše korjenje“. Wječor su reje. Swjedźenska njedźela zahaji so w 9.30 hodź. z kemšemi w Mjetaškec bróžni. Wot 10.30 hodź. zahraje kapała Horjany k rańšemu piwku a wot 14 do 16 hodź. předstaja na nawsy dwurěčny program.

Wlečaki wobdźiwać

Koblicy. Najwjetše zetkanje wlečakow Łužicy je wot dźensnišeho do njedźele w Koblicach. Mjez wobsedźerjemi trak­torow su znowa mnozy Serbja, kotrymž móžemy jutře, sobotu, wot 13 hodź. w běhu dwuhodźinskeho wulěta wlečakow po blišej wokolinje přikiwać. Po wulěće budźe w 20 hodź. wulki bal. Njedźe­lu w 10.30 hodź. přewjedu wlečakowe wubědźowanja, w 13 hodź. tradicionalny „bój gigantow“.

... a lětadła

Kónc tydźenja swjeća w Delnjej Łužicy domchowanku z łapanjom kokota. Serbski nałožk pěstuja na přikład w Běłej Gó­rje­, Wjerbnom a 40. raz w Turjeju. Kokot dyrbi na wrotach prawje připós­njeny być, kaž naše njedawne foto z Bórkowow pokaza. Foto: Michael Helbig

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson