Protyka (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 21.4. 19:00 Beneficny koncert z Łutowskim žónskim chórom we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Premjera humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Čitanje „Lubosćinske kuski“ w Budyskej měšćanskej bibliotece

Sobotu  22.4.  Zahajenje sezony na wjacorych městnach łužiskeje jězoriny

  10:00 Casting za Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14.30 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 23.4. 10:00 Nalětnje pućowanje z Wojerec do Lěskeje (zetkanje na Pforzheimskim naměsće)

  14:00 Beneficny nyšpor w Chróšćanskej cyrkwi

  15:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej měšćanskej bibliotece Brigitty Reimann

  16:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na žurli SLA w Budyšinje

  18:00 Předstajenje humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Dešnjanskim hosćencu „Serbski dwór“

  18:00 Zahajenje 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow ze sinfoniskim koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije

Póndźelu 24.4. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda w Kulowje

Protyka (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 14. do 17.4.  Jutry w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wustajeńca jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach (stajnje wot 10 do 17 hodź.)

   Jutrowna wustajeńca w Zabrodskim jutrownojejkowym muzeju (stajnje wot 10 do 17 hodź)

   Jutrowna wustajeńca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutry w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  14:00 Jutrowne třělenje při Lubijskej wěži při hosćencu

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  19:30 Budyska wěžowa krimijowa nóc

Sobotu 15. a 16. 4. 10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  11:00 Debjenje jutrownych jejkow a pokazka křižerja w Budyskej SKI

  15:00 Jutrowny program z folklornej skupinu Sprjewjan a rejwanskej skupinu Smjerdźaca w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Folklorny program „Moja reja“ w Budyskim SLA

  17:00 Jutrowne spěwanje w Čornym Chołmcu

  18:00 Jutrowne trubjenje na Budyskim Hrodźišku

Njedźelu 16.4. 5:00 Jutrowne spěwanje w Rubynje

  5:30 Jutrowne spěwanje před Slepjanskej cyrkwju

Protyka (07.04.17)

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 7.4. 19:30 Reformaciski oratorij we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Zakónčacy a mytowanski koncert sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ na wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  20:00 Zahajenje wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 8. a 9.4.  25. jutrowne wiki w Nowej Łuce

   Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

   Srjedźowěkowski swjedźeń při Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kamjenskej wokrjesnej hudźbnej šuli

  14:30 Zhromadne zwučowanje za projekt TCM „Serbske jutry“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ w Choćebuskim Piccolo-dźiwadle

  19:00 Koncert Pije Dobisch & přećelow One-night-band w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Njedźelu 9.4. 10:00 Archeologiska ekskursija podłu Wotrowskeho hrodźišća

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Křižowy puć młodźiny w Njebjelčicach

Protyka (31.03.17)

Freitag, 31. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 31.3. do 2.4.  Regionalne přemysłowe wiki WIR w Kamjencu

  18:00 Přednošk serbskeho krosnowarja Achima Miča „Mjez Hornjej Łužicu a Himalayju“ w Domje wjesneje zhromadnosće Stróža (pola Rakec)

  19:30 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ w Budyskim SLA

Sobotu 1. a 2. 4.  20. jutrowne wiki w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  8:00 35. sokołski volleyballowy turněr wo pokal Domowiny w hali na Budyskim Třělnišću

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  17:00 Awlowy koncert z twórbami Feliksa Brojerja w Budyskim Schillerowym gymnaziju

  19:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na Drježdźanskim projektnym jewišću w nowym měsće (tohorunja 2. apryla w 20 hodź.)

Njedźelu 2.4. 9:00 Putnikowanje swójbow do Róžanta

  10:00 Swjedźeń tulpow a narcisow we Wochožanskim parku błudźenkow

Protyka (24.03.17)

Freitag, 24. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 24.3. 18:00 Rozmołwa w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ wo přichodźe Koła serbskich spisowaćelow

  19:30 Zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

Sobotu 25.3. a 26.3.  Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny we Wojerecach

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim SKC

  17:00 Wotewrjenje ponowjeneje Worklečanskeje sportoweje hale

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kamjenska kapała Topas hraje w bowlingowym centeru Lessingoweho města

Njedźelu 26.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w ponowjenej Worklečanskej sportowni

  11:15 Přednošk „Luther a reformacija w literaturje“ na Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Čitanje z Křesćanom Krawcom w Pěskečanskim sportowym domje

Protyka (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (10.03.17)

Freitag, 10. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 10.3. do 30.4.  Wosebita wustajeńca k jutram Eriki Röseberg-Zosel „Žiwjenski skutk a horliwosć zběranja“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  20:00 Tango zetka salsa w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 11.3. a 12.3.  Jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

   Dźeń wotewrjenych duri sakskich hornčernjow

  9:00 Dźěłarnička k wurězowanju štomow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wulkodubrawskim Šnajdrec kuchinskim studiju

  13:00 Zapust w Husu

  14:00 Zapust w Dešanku

  14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  16:30 Mužacy zapust w Depsku

  19:30 Premjera inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 12.3. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa na Chróšćanskej Krawčikec žurli

  16:00 Folklorny program SLA „Moja reja“ w Budyskim SLA

  16:30 Koncert k póstnemu časej w Pančičansko-Kukowskej cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

Póndźelu 13.3. do 18.3.  Tydźeń wotewrjenych zawodow pod hesłom „Pohladaj nutř“ w Sakskej

Protyka (03.03.17)

Freitag, 03. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 3.3. 19:00 Wotewrjenje wustajeńcy Ulrike Mětškoweje a Andreasa Henniga w Galeri Budissin

  19:00 Diskusija wo kubłanskim koncepće Njebjelčanskeje pěstowarnje w Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

Sobotu 4.3. 9:00 Diskusija a dźěłarnička w Miłočanskim kulturnym rumje na temu „Kak dale w přichodźe?“

  13:00 120. zapust w Nowej Wsy (Neuendorf)

  13:30 Zapust w Strjažowje

  14:00 Dźěłarnička serbskich bjesadow w Rakecach

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskej hudźbnej šuli

  15:00 Volleyballowy turněr wohnjowych woborow gmejny Ralbicy-Róžant wo pokal wjesnjanosty w Ralbičanskej sportowni

  19:30 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Wotewrjenje wustajeńcy wobrazow dr. Mata Ecker­ta w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 5.3.  Wólby wjesnjanosty w gmejnje Sprjewiny Doł

  13:00 160. zapust w Žylowje

  15:00 7. swójbna schadźowanka w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Haslowskim Bizoldec hosćencu

Protyka (24.02.17)

Freitag, 24. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 24.2. 18:00 Póstnicy za zbrašenych Budyskeho wokrjesa w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Kisykałowy swjedźeń w Radworskim „Słodeńku“

Sobotu 25.2. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje

  13:00 192. zapust w Tšupcu

  14:00 Zapust w Zaspach

  14:00 Dźěćace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  14:00 Karnewalowy ćah po Kinsporku ze slědowacymi korčmarskimi póstnicami

  14:00 Kulowske žonjace póstnicy ze swjedźenskim ćahom po měsće

  14:00 130. zapust w Mosće

  15:00 135. zapust na Górach (Guhrow)

  16:00 Serbske dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Monika Gerdesowa přednošuje wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću w južnej Francoskej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 26.2. 10:00 Póstniski ćah wjesołych ludźi w Choćebuzu

  13:00 Zapust w Šlichowje

  13:30 Zapust w Depsku

  14:00 Wosadne popołdnjo w Slepom

  14:00 Šěrachowski póstniski ćah po měsće

Póndźelu  27.2.  Róžowa póndźela

  13:30 Róžowopóndźelny ćah po Kulowje

Protyka (17.02.17)

Freitag, 17. Februar 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.2. do 19.2.  Lan-party w Chrósćicach

  19:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy w Chróšćanskim Dučmanec hosćencu

Sobotu 18.2. 13:00 120. zapust w Drjejcach

  14:00 Zapust w Barbuce

  14:00 Zapust w Njabožkojcach (Naundorf) a Długach (Fleißdorf)

  14:00 Bjesada wo serbskich medijach w Praskim Serbskim seminarje

  16:00 Zapust w Rogowje

  19:30 Maskowy bal w Kulowje

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Koncert z ruskej spěwarku Tatjanu Kuzinej-Bogomolowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 19.2. 10:00 Dźeń eksperimentow z jantarom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  12:00 Walentinowy brunch w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  13:00 Zapust w Dešnje

  14:30 Měnjenska bursa symjenja na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjada

  15:00 Póstnicy seniorow w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 20.2. do 23.2.  Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika w Hornjohajnkowskim domje Jurja Brězana (stajnje wot 8 do 11.30 hodź.)

 20.2. do 24.2.  Kurs „Profesionalnje awdijowu produkciju zhotowić“ w Budyskim SAEK

 20.2. do 24.2.  Tydźeń za dźědow a wowki z wnučkami w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Zapust w Hochozy

Anzeige