Protyka (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 24.–26.7.  Wjesny swjedźeń w Smjerdźacej

   Swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   9. Budyski jěchanski turněr w Bošecach

  19:00 Koncert we wobłuku festiwala Srjedźna Europa w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

  20:00 Prezentaciski koncert lětnjeje hudźbneje dźěłarnič­ki w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Rejwanska party na Čornochołmčanskej Kubicec hórce

Sobotu 25./26.7.   Wosebity prózdninski program w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

  21:00 6. beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 26.7. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy 2 500 klankow Nicole Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju

  14:00 Łapanje kokota w Bórkowach (młodźina)

  16:00 11. klasika při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca

  20:00 Kabaretistka Gisela Oechelhaeuser předstaji swój program we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 27.7. 10:00 Zjawne wodźenje dźěći (7 do 12 lět) po Budyšinje

Wutoru 28.7. 14:00 Paslenje figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 29./30.7.  Dyrdomdejski camp šulerjow (6 do 10 lět) w Bjedri­chečanskej přirodoškitnej staciji

  10:00 Wodźenje po wowčerni w Kobjelnju (Göbeln)

Štwórtk 30.7. 14:00 Prózdninske wjesela za dźěći wot šěsć lět na Ramnow­skim hrodźe

Protyka (17.07.15)

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 17.–19.7.  Wjesny swjedźeń w Jaseńcy a delnich Sulšecach

  19:00 Open stage – hiphop special w Budyskim Kamjent­nym domje

  19:00 Drježdźanski kabaret Die Herkuleskeule předstaji swój program při Bjerwałdskim jězoru

  20:00 Hudźbny wječork z młodźinskim orchestrom na Ku­lowskim „Dwórnišću“

Sobotu 18. a 19. 7. 9:00 „Łužiska jězorina 100“ – 10. sportowe wubědźowanja při Złokomorowskim jězoru

  10:00 Literarne měšćanske wodźenje po slědach Brigitty­ Reimann we Wojerecach

  13:00 Dźeń wotewrjeneho statoka w Ptačecach 

  14:00 Łapanje kokota w Barbuce (Bärenbrück)

  18:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim młodźin­skim klubowym domje „Ossi“

  19.00 Literarno-hudźbny wječork w Choćebuskim Serbskim­ muzeju

  21:00 Darkmusic-party w Dźěžnikečanskej kotołni

Njedźelu 19.7. 9:00 Pućowanje po Dubrjenskim bahnje – wot hosćenca­ „Zum Mühlengrund“ w Michałkach

  14:00 Zjawne wodźenje po Kamjenskim Muzeju zapadneje­ Łužicy

  14:00 Lětni kofejowy koncert na zahrodźe Mało­wjelkowskeje sotrownje

Wutoru 21.7. 14:00 Paslenje zwěrjatow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Jako slědźerjo přirody w Kamjencu po puću – zetka­nje w elementariju

Protyka (10.07.15)

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 10.–12.7.  11. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ w Hochozy a Chrósćicach

   26. Kulowski cup při měšćan­skim haće

   Hrodowy a klóšterski swjedźeń na Oybinje

  19:30 Nowy rjad „Liter atura a hudźba“ w Budyskim měšćan­skim muzeju

  20:30 Openair-kino na Šołćic statoku w Chrósćicach

Sobota 11./12.7.      14. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórko­wach

  6:00 Safari po rezerwaće mórskeho worjoła a wjelka – zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  10:00 Kolesowarska tura k archeologiskim pomnikam po Budyšinje 

  11:00 Domizniski swjedźeń na Lipojskim (Leipe) sportni­šću

  14:00 20. wjesny swjedźeń w Bórkhamorje

  14:00 12. swjedźeń kulturow swěta w Zhorjelskim měšćan­skim parku

  15:00 Dźěćaca čaporowa bursa w Chrósćicach

  21:00 Program z Erfurtskim komikarjom Vickijom Vomitom­ w Dźěžnikečanskej kotołni

  22:00 Feta składnostnje přećaha do druheho domu we Wo­jerowskej kulturneje fabrice

Wutoru 14.7. 19:00 Přednoškw Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy­ wo Germanach

Srjedu 15.7. 10:00 Jězbny dźeń Zhorjelskeje oldtimeroweje par­ko­weje železnicy

  16:00 Zelowe zarjadowanje na přirodoškitnej staciji Njeswa­čanskeho hrodu

Protyka (03.07.15)

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 3. - 4-7.  21. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal

 Via Thea w Zhorjelcu

 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

   Měšćanski swjedźeń w Běłej Wodźe

  19:00 11. šlagrowa nóc w Njeswačanskim hrodowym parku

  19:30 Chórowy koncert z Młodym ansamblom Drježdźany w Korzymskej wuměłstwowej hali

  20:30 Operowa gala „Bella Italia“ na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena

Sobotu 4.7. 10:00 Dźeń wotewrjeneho twarnišća w Budyskej tachant­skej cyrkwi

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo kolažach Hansa Salentina w Budyskim měšćanskim muzeju

  13:00 Lětni swjedźeń zbrašenych w Pančičanskim kló­štrje Marijineje hwězdy

  14:00 Dźeń hórnika na sportnišću w Sprjewinym Dole

  16:00 Klankodźiwadło NSLDź „Mały wódny muž“ na Paw­likec statoku we Wuježku

  18:00  Spěwanje na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:30 Koncert z Red Tower Big Band w Dźiwadle we wuchu­ při Bjerwałdskim jězoru

  20:30 Koncert SLA „La dolce vita“ w Smochćicach

Njedźelu 5.7. 9:30 Swójbny swjedźeń w Smochćicach

  14:00 Nadróžny dźiwadłowy swjedźeń we Wojerecach

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby“ tworjaceho wuměłstwa w Budy­skim Serbskim muzeju

Protyka (26.06.15)

Freitag, 26. Juni 2015 geschrieben von:

Pjatk 26. – 28.6.  Tradicionalny Złokomorowski měšćanski swjedźeń ­ na Torhošću Pětra a Pawoła

   Swjedźeń serbskeje poezije

  19:00 Forum w Budyskim Kamjentnym domje wo azylu

Sobotu 27./28.6.  44. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Wjesny swjedźeń w Konjecach-Šunowje

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo twórbach Hansa Salentina­ w Budyskim měšćanskim muzeju

  14:00 Srjedźowěkowski spektakl w Korzymskim hrodowym­ muzeju 

  14:00 Wotewrjenje projekta „Krajina w změnje – krajino­wa změna“ na Radušanskim hrodźišću

  14:00 Skupinje Con-takt a SerBeat hrajetej w Budyskim Serbskim muzeju a w galeriji Budissin

  15:00 Wodźenje po galeriji měšćanostow w Budyskim měšćanskim muzeju

  15:30 „Budyšin zhromadnje spěwa“ na Hłownym torho­šću

Póndźelu 29.6. 18:30 Zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterske­j wodźe w Pančicach-Kukowje

Srjedu 1.7. 10:00 Zjawne wodźenje po wowčerni w Kobjelnju  

Štwórtk 2.7. 19:00 Filmowy wječor na temu „Wuměłstwo w pohibje“ w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:30 Premjera knihi „Bilingualer Spracherwerb im Witaj-­Projekt“ w Budyskej Smole­rjec kniharni

Pjatk 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

Protyka (19.06.15)

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

  19:00 Čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 20. a 21.6.  Wjesny swjedźeń w Kinajchće

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri wohnjoweje wobory w Michałkach

  13:00 Regata wodosportoweho towarstwa k zawrótej słónca při Bjerwałdskim jězoru

  14:00 Serbski zabawny swjedźeń w Choćebuskim Puškino­wym parku

  14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Němčanskim domje žiwjenskeje pomocy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  11:00 Towarstwa wokoliny a města Wojerec prezen­tuja so w měšćanskej bibliotece

  11:15 Matineja z Róžu Domašcynej a Janom Cyžom na Wo­jerowskim hrodźe

  13:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo měšćanski pokal w Sulšecach pola Kulowa

  13:00 Janske jěchanje w Kózlem

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

  17:00 Koncert z Přezpólnymi na Lichańskim hrodźe

  19:00 Koncert ze spěwytwórcom Thomasom Knorrom w Budyskej Starej wodarni

Póndźelu 22.6. 17:00 Diskusija w Budyskim Kamjentnym domje „Njepře­ćelskosć napřećo cuzym“

Srjedu 23.6. 15:00 „Kofej w třoch“ w Budyskim Serbskim muzeju

Protyka (12.06.15)

Freitag, 12. Juni 2015 geschrieben von:

Pjatk 12. do 14.6.  Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serb­sku ludowu kulturu w Čornym Chołmcu

Sobotu 13.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje župy w Domje­ Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

  19:30 Duchowny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady­ w Chróšćanskej cyrkwi

  20:30 Literarno-hudźbne předstajenje  „Rekwiem za Mata­ Starika“ w Budyskim Serbskim muzeju

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu 14.6. 16:00 Lětni koncert chóra Meja před Radworskej Starej cyr­kwičku

Póndźelu 15.6. 17:00 Casting SLA za projekt „Armida“

Srjedu 17.6. 19:00 Předstajenje knihi „Serbske drogotki“ w Choćebuskim­ Serbskim muzeju

Pjatk 19.-21.6.  Swjedźeń k 30lětnemu wobstaću Wětrowskeho oldtimeroweho kluba

Sobotu 20.6. 14:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuměłcy Hornjeje Łuži­cy“ w Połčnicy

Njedźelu 21.6. 10:00 Serbsko-němske kemše we Wětošowskim hrodowym­ parku

  14:00 Klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach

Protyka (05.06.15)

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Sobotu 6.6. 9:30 Wukubłanske wiki w Lubijskim wikowym

a zarjadowanskim parku

  15:00 Beachvolleyballowy turněr w Ralbicach

  16:00 Swójbny musical „Krabat a potajna kniha“

we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:30 Swjedźenske zarjadowanje Serbskeje drastoweje skupiny Židźino při tamnišej starej šuli

Njedźelu 7.6. 10:00 Jörg Tausch prezentuje na Ćišćanskim dworje projekt „KunstLandStrich“

  10:00 Měšćanski dźěćacy swjedźeń na Wojerowskim hrodźe a w zwěrjencu

  10:00 Dźeń kamjenjow we Wochožanskim parku

błudźenkow

  13:00 11. muzejowy swjedźeń w Njeswačidle

  14:00 Šulerjo wodźa w Hórnikečanskej energijowej fabri­ce po wustajeńcy „Kunst am Werk“

  14:00 Dźěćacy cirkus w Biskopičanskim zwěrjencu

Wutoru 9.6. 18:00 Zetkanje zwjazkarstwa Budyšin wostanje pisany w Budyskim Kamjentnym domje

  19:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna Serbskeho muske­ho chóra Delany w Konjecach

Protyka (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. srjedźowěkowski swjedźeń w Dešnjanskim muzeju

  19:30 Serbske młodźinske dźiwadło při NSLDź „Wokomik prošu“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 30. a 31.5  Wjesny swjedźeń w Kulowcu

  9:30 Volleyballowy turněr delnjoserbskeje młodźiny

w Prjawozu

  11:00 Literarny brunch „jejko k snědani“

we Wojerowskej kulturnej fabrice

  14:00 Dźěćacy swjedźeń na Mortkowskej twjerdźiznje

  15:00 Swjedźeń towarstwow w Hórnikečanskim

woby­dlerskim centrumje

  17:00 Koncert z oratorijowym chórom Wojerecy

w tamnišej Janskej cyrkwi

  20:00 Mejemjetanje ze zabawu w Salowje  

Njedźelu 31.5. 9:00 Wulki dźěćacy swjedźeń

   wokoło Ramnowskeho hrodu

  10:00 Dźeń wotewrjenych tykowanych domow

w Hornim kraju

  11:00 Wodźenje po Wětničanskim parku k dnjej parka

Póndźelu 1.6. 10:30 Dźěćacy swjedźeń w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu

Protyka (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Anzeige