Protyka (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

Pjatk 16. do 22.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 16.8. 21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 17. a 18.8.   Młodźinski festiwal „Meta solis“ w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  10:00 Wjesny swjedźeń „725 lět Raduš“ w Radušu

Sobotu 17.8.   Šulski zastup w Sakskej

  14:00 Łapanje kokota w Mosće (Heinersbrück), Janšojcach (Jänschwalde), Strobicach (Ströbitz), w Barbuce (Bärenbrück) a Hochozy (Drachhausen)

Njedźelu 18.8. 11:00 Koncert serbskeje načasneje hudźby mjez druhim­ z Carolinu Eyckec na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  14:00 Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

  14:00 Zabiwanje kokota w Rubynje (Ruben)

  14:30 Zelowa njedźela w zežiwjenskim a zelowym centru­mje Pančičansko-Kukowskeho klóštra Mariji­neje hwězdy

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 19.8. do 1.9.   Mjezynarodna rězbarska dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

Póndźelu 19.8. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Budyšinje

Wutoru 20.8. 18:00 Podijowa diskusija SAEK pod hesłom „Rozsudźa syć wólby?“ w Budyskej radnicy

Protyka (09.08.19)

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:

Pjatk 9. do 12.8.   Domizniski swjedźeń w Grodku

Pjatk 9.8. 18:30 Wječorne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  19:00 Spěwny wječor dekanatneho dušepastyrstwa za młodźinu na Kukowskim hrodźišću

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 10. a 11.8.   Hornčerske wiki w Hózku

Sobotu 10.8.   Molerska dźěłarnička pod hołym njebjom w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Swjatočnosć składnostnje 50lětneho wobstaća pěstowarnje w Smjerdźacej

  21:00 Koncert z Matthiasom Reimom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 11.8. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje; start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje (Werben)

  13:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadni­skeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Smjerdźacej

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 12.8. 17:00 Konstituowace posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika

  18:00 Čitanje „Integrujće tla najprjedy raz nas!“ z Petru Köpping w Budyskej radnicy

  18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Konjecach

Wutoru 13.8. do 8.9.   14. Budyske žonopowe dny

Protyka (02.08.19)

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

Pjatk 2. do 4.8.   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

   Wjesny swjedźeń w Sernjanach składnostnje prěnje­ho pisomneho naspomnjenja wsy před 600 lěta­mi

Pjatk 2.8. 18:00 Wotewrjenje wustajeńcy twórbow rězbarja Alojsa Šołty we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 3.8. 15:00 Hudźbne popołdnjo a rejwanski wječor na Rownjanskim Njepilic statoku

Njedźelu 4.8. 14:00 Jěchanje wo kołac w Nowej Niwje (Neu Zauche)

  21:00 Kino pod hołym njebjom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Póndźelu 5.8. 9:00 Dźěłarnička „Maličkosće z pjelsćowej jehłu a barbnej wowčej wołmu sam zhotowić“ w Zarěčanskej Konsumowej galeriji

Wutoru 6.8. 17:00 Spominanje na dr. Marju Grólmusec składnostnje jeje 75. smjertneho dnja; na Radworskim kěrcho­wje a po tym ze swjedźenskej narěču, recita­ciju z listow Grólmusec a hudźbnym wob­rubjenjom w hosćencu „Meja“

Srjedu 7.8. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrja­tow być“ we Wojerowskim coowje

Protyka (26.07.19)

Freitag, 26. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 26. do 28.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Wjesny swjedźeń w Psowjach (Oppitz)

   13. jěchanski a skakanski turněr wo „Wulke myto Budyšina“ w Bošecach

Pjatk 26.7. 19:00 Wotewrjenje lětneje wustajeńcy Budyskeho wuměł­stwoweho towarstwa w Galeriji Budissin na Hrodowej

Sobotu 27.7. 14:30 Swójbne pućowanje Rěčneho centruma WITAJ a Serbskeho koła „Budyski kraj“ wokoło Hruboćic

Njedźelu 28.7. 14:00 Łapanje kokota w Kuparskich Bórkowach

  14:00 Wužohnowanje młodostnych na putnikowanje do Krupki na nyšporje w Chróšćanskej cyrkwi

Njedźelu 28.7. 17:00 Lětni koncert „Spěwajće Knjezej nowy spěw“ w Sprjowjanskej kładźitej cyrkwi

Póndźelu 29.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Kulowje

  19:00 Diskusijne koło wo temje „Wnučkokmanosć a Europa – Dobre žiwjenje na wsy – Model Njebjelčicy“ w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje

Wutoru 30.7. 19:30 Pišćelowy koncert z tachantskim kantorom z Havelberga Matthiasom Benschom w Chróšćanskej farskej cyrkwi

Srjedu 31.7. 10:00 Putniska Boža mša w Krupce

  10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

Protyka (19.07.19)

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 19.7. 19:30 Němsko-pólske dźiwadło „How to (not) revolution“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 20. a 21.7.   Srjedźoněmske wuměłstwowe rjemjeslniske wiki při Njeswačanskim baroknym hrodźe

Sobotu 20.7. 19:00 „W sćinje tysac swěčkow“ w Pančičanskej klóšter­skej­ zahrodźe

Njedźelu 21.7. 10:30 Kemše a spominanske zarjadowanje za patra Romual­da Mikławša Domašku w Róžeńće skład­nost­nje jeho 150. narodnin

  13:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pitne a historiske škleńcy“ w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:30 Supercup serbskich koparskich mustwow w Njebjelčicach

  14:30 Finisaža a rozmołwa k wustajeńcy wo módro­ćišću něhdy a dźensa w Połčničanskim měšćanskim muzeju

Póndźelu 22.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Panči­cach-Kukowje

Srjedu 24.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  21:30 Kino pod hołym njebjom na dworje Budyskeho wopomnišća Budyšin II z filmom „Dobri nje­pře­ćeljo – Mój nan, čerwjena kapała a ja“

Pjatk 26. do 28.7.   Gig-festiwal w Róžeńće

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Wjesny swjedźeń w Psowjach (Oppitz)

Protyka (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 12. a 13.7.   30. reje kuntworow w Salowje

Sobotu 13. a 14.7.   18. Błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

Njedźelu 14.7. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje – start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

Póndźelu 15. do 20.7.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Póndźelu 15.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Hórkach

Wutoru 16.7. 10:00 Prózdninski program „Dohlad do dźěła wowčernje“ biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na Sprjewinym dworje w Kobjelnju (Göbeln)

  14:00 Prózdninski program „Archeologija za dźěći“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 17.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  11:00 Zjawny kolokwij „Nałog ritualnego rejtowanja w germansko-słowjańskej wokolinje něga a źinsa“ w Lipšćanskim Duchownowědnym centrumje na Beethovenowej 15

Štwórtk 18.7. 14:00 Prózdninski program „Płokanski dźeń w muzeju“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim domje za hla­dane bydlenje Advita při tachantskej cyrkwi

Pjatk 19. do 21.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Protyka (05.07.19)

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 5. do 7.7.   Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ w Hochozy a Chrósćicach

Njedźelu 7.7. 13:00 2. dźeń dźiwich zelow na Pomorčanskim (Pommritz) žiwjenskim kuble

  14:00 11. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal na Wojerowskim torhošću

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Christianu Borcherće a jeho zwiskach ke kružkej pisacych w 1970- a 1980tych lětach we Wuježku

Póndźelu 8.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Njebjelčicach

Wutoru 9.7. 13:00 Prózdninski program „Wobrazy krajiny“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 10.7. 10:30 Kemše na dźěćacym putnikowanju w Róžeńće

Štwórtk 11.7. 13:00 Prózdninski program „Kašpor Pětr Nohajca a Mar­ta Lute Wóčko“ w Budyskim Serbskim muzeju­

Protyka (28.06.19)

Freitag, 28. Juni 2019 geschrieben von:

Pjatk 28.6. 19:00 Wječorny program z kapału Kula Bula składnostnje 65lětneho wobstaća Dešankskeje rěčneje šule­ w Choćebuskim hosćencu „De Niro“

  20:30 Program SLA „Argentinske nocy“ we wobłuku Smochčanskich hudźbnych dnjow na terenje Domu­ biskopa Bena

Sobotu 29.6. do 6.7.   Młodźinska wuměna z Pawkom na Roskilde­festiwalu w danskim měsće Roskilde

Sobotu 29. a 30.6.   Wohnjowoborny swjedźeń w Mučowje

   48. jěchanski a skakanski turněr na Kulowskim jěchanišću

Sobotu 29.6. 20:30 Program SLA „Argentinske nocy“ we wobłuku Smochčanskich hudźbnych dnjow na terenje Domu­ biskopa Bena

Njedźelu 30.6. 8:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Spěwanje na Pastwinej horje; při hosćencu na Ka­mjenskej Pastwinej horje

  11:00 Piwowy ćah po Jiwowje (Eibau) z wobdźělenjom NSLDź

  14:30 Hudźbno-literarne popołdnjo při bywšej hajnkowni Haseloff krótko do Miłoraza při dróze z Rownoho

  14:00 Swójbna njedźela w Smochčanskim Domje biskopa­ Bena

  15:30 Lětni koncert chóra Meja w Radworju

  17:00 Lětni koncert z kantorom Martinom Baldeniusom w Sprjowjanskej (Sprey) kładźitej cyrkwi

Wutoru 2.7.   Putnikowanje serbskich wosadow na Marije wopy­tanja do Róžanta

Protyka (21.06.19)

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Sobotu 22.6.   Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjatka

  7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  9:00 Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow­ w Pěskecach – započatk z Božej mšu w tamnišej kapałce

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 Wosebite wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju składnostnje 109. po­smjertnych narodnin Konrada Zusy

  17:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansam­bla „Naša duša“ składnostnje mjeńšinoweho festi­wala „Kalejdoskop kultur“ we Wrócławskim staroměšćanskim parku

Njedźelu 23.6.   Janske jěchanje w Kozłem

  9:30 Złota konfirmacija w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Archeologiske kolesowanje k hrodźišćam na zapadźe Hornjeje Łužicy, mjez druhim do Prěčec, Wotrowa, Kopšina a Kukowa

  11:00 Wuměłstwowy festiwal za swójby „Find Art“ we Wo­chožanskim parku błudźenkow

  12:00 „Serbski dźeń / Wendentag / Venstjě dan“ w Kulowcowym muzeju Lübeln (pola Lüchowa Danneberga)

Póndźelu 24. do 29.6.   Kompaktny kurs delnjoserbšćiny na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu

Protyka (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Anzeige