Protyka (22.06.18)

Freitag, 22. Juni 2018 geschrieben von:

Pjatk 22. a 23.6.   Zarjadowanski rjad pod hesłom „A móžu so hišće dopomnić ...“ k wopominanju hudźbutwórca Gerhar­da Gundermanna we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Pjatk 22. do 24.6.   10lětne wobstaće Chróšćanskeje putniskeje hospo­dy z mnohimi poskitkami

Pjatk 22.6. 19:00 „Swjedźeń lětnjeje swětłeje nocy“ w Brětnjanskej dworowej kofejowni

  19:00 Koncert „Dvořák a Sibelius“ w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

  19:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy w Chróšćanskej putniskej hospodźe a multimedia-přednošk

  19:30 Koncert z Rowniskimi glosami na Worcynskim hrodźe

Sobotu 23. a 24.6.   47. jěchanski a skakanski turněr w Kulowje

   Swjedźeń Ralbičanskeje wohnjoweje wobory składnostnje jeje 75lětneho wobstaća

Sobotu 23.6. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej dróhomištrowni na Nowosólskej 60

  17:00 Openair-koncert z Gerhardom Schönu na Koklic statoku w Chrósćicach

  19:30 Koncert SLA „Klasika na hrodźe“ na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje

  20:00 Public-viewing hry koparskich swětowych mišterstwow Němska – Šwedska na Koklic statoku w Chrósćicach

  20:00 Přednošk wo putnikowanju z Hansom C. Henningom w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Protyka (15.06.18)

Freitag, 15. Juni 2018 geschrieben von:

Pjatk 15. do 17.6.   8. mjezynarodny festiwal dudakow w Slepom

   Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

   Wjesny rock w Němcach

   22. koparski turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła w Pančicach-Kukowje

  19:00 Rozmołwa z ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom we Wojerowskej Łužiskej hali

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Sobotu 16. a 17.6.   Wjesny swjedźeń w Kinajchće składnostnje 450. wobstaća wsy

  10:00 Budyski wokrjesny wohnjowoborny dźeń a 130. jubilej Njeswačanskeje wohnjoweje wobory

  14:00 Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjedźenja w Puškinowym parku

  17:00 Zjawne wodźenje po sociokulturnym centrumje Krabatowy kamjeń w Miłoćicach

  20:00 10lětne wobstaće „Radworskeje bary“ w Radworskim młodźinskim klubje

  20:30 „Tam, hdźež měsačk swěći“– romantiski koncert z baletom SLA w Smochćicach

Njedźelu 17.6.   Zahajenje Karla Mayjowych hrow na Biskopičanskim lěsnym jewišću (do 1. julija)

  10:00 Serbski ewangelski domizniski dźeń Wojerowskeho regiona w Blunju

  10:30 Klóšterski a swójbny swjedźeń Budyskeho wo­krje­sa w Pančicach-Kukowje

Protyka (08.06.18)

Freitag, 08. Juni 2018 geschrieben von:

Pjatk 8. do 10.6.  Wjesny swjedźeń w Jaseńcy

   25. Schiebockske dny

   48hodźinska akcija

   Wjesny swjedźeń a 450lětne wobstaće Bjezdowow

   Swjedźeń Zhorjelskeje piwarnje Landskron

  19:00 12. čitanska nóc w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:00 Rakečanska chórowa serenada při Pawołskej šuli

Sobotu 9. a 10.6.   Hornjołužiski wuměłstwowy bus po puću

   675. wobstaće Wulkeje Dubrawy

  10:00 Zetkanje oldtimerowych jězdźidłow w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Ludowym nakładni- stwje Domowina składnostnje jeho 60lětneho wobstaća

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka­ w Njechornju

  14:00 Nadróžny swjedźeń při Kamjenskich klóšterskich wrotach

  15:00 Duchowna hudźba z chórom Budyskeho Serb­skeho gymnazija pod nawodom Friedemanna Böhmy w cyrkwi swj. Marije w čěskich Hejnicach

  17:30 Serbski ludowy ansambl předstaji zhudźbnjenu stawiznu wo worakawcomaj Maksu a Moricu na žur­li Budyskeho SLA

  18:00 Dołha nóc kultury w Budyšinje – mjez druhim w Smolerjec kniharni

  18:00 Předstajenje němeho filma „Cuzy ptak“ z live-přewodom na klawěrje w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

Protyka (01.06.18)

Freitag, 01. Juni 2018 geschrieben von:

Pjatk 1. do 3.6.   Staroměšćanski swjedźeń we Wojerecach

   45. dźěćacy a wjesny swjedźeń w Čornym Chołmcu

   Jěchanski turněr w Holešowskej Dubrawce

Sobotu 2. a 3.6.   72. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Hodźiju

   Swójbny swjedźeń na Kamjenskim lětanišću

  9:30 Wukubłanske wiki w Lubijskim zarjadowanskim parku

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale

  19:00 Spěwny Consorcium Seniorow prezentuje swoju prěnju CD na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  20:00 Staroměšćanski swjedźeń we Wojerowskej kufa

  22:30 Prapremjera Jana Cyža w Podstupimskim Wuměłstwowym domje sans titre

Njedźelu 3.6.   Wubědźowanje dumperowcow w braniborskim Bad Freienwaldźe

  10:00 Dźeń wotewrjeneho dwora na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka

  10:00 „Dźeń kamjenja“ we Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Dźěćacy swjedźeń we Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 6. błótowski ludowy a drastowy swjedźeń w Bórkowach

  12:00 „Serbska njedźela“ we Wojerecach

  15:30 Koncert duchowneje hudźby Drježdźanskich kapałnikow w Budyskej tachantskej cyrkwi

Protyka (25.05.18)

Freitag, 25. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 25. do 27.5.   1016. Budyske nalěćo

   Swjedźeń gmejny Halštrowska Hola w Narću

  18:30 Přednošk na temu žiwjenjahódna wjes na Njebjelčanskej gmejnskej žurli

  19:30 Dźiwadźelnik Rainer Gruß swjeći 30. jewišćowy jubilej w Budyskim NSLDź

Sobotu 26. a 27.5.   Srjedźowěkowski swjedźeń za Dešnjanskej cyrkwju

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń w Konjecach-Šunowje

  9:00 Screeningowy dźeń w Budyskej chorowni

   Festiwal „PolkaBEATS“ w Błótach

  9:30 Wojerowski měšćanski sportowy swjedźeń

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w Połpičanskim lěsnym šulskim domje

  17:00 Mejemjetanje w Róžeńće

  18:00 10. Kamjenska nóc cyrkwjow a muzejow

  18:00  Šěrachowska nalětnja nóc na Hornim torhošću

  19:00 7. bal narodneje drasty na žurli Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“

  19:30 Pišćelowy koncert z Feliksom Brojerjom we wobłuku Smochčanskeho jewišća w Domje biskopa Bena

  20:00 Mejemjetanje w Salowje

Njedźelu 27.5.  Dźeń wotewrjenych domow ze stołom po wšej Hornjej Łužicy

  10:00 Kamjenske politiske rańše piwko „Ruska wčera a dźensa“ w měšćanskim dźiwadle

  13:00 Muzejowy dźeń w Njeswačidle

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo pokal města Kulowa w delnich Sulšecach

Protyka (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 18.5. 18:30 Anke Wolfert z Drježdźan přednošuje w Budyskim tachantskim wobchodźe wo srjedźoněmskich Jakubowych pućach

Sobotu 19. do 21.5.   54. Kromolanski parkowy a kćenjowy swjedźeń

  10:00 Měšniska swjećizna dr. Jensa Buliša w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:00 Premjera Błótowskeje powěsćoweje nocy SLA w Bórkowach

  19:00 Koncert rockowych legendow na Kamjenskej Past­winej horje

  19:30 Koncert „C2J – Classical to Jazz“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  21:00 Oldiejowa party w Pěskecach

Njedźelu 20.5.   Swjatki

   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

  9:00 Primica dr. Jensa Buliša w Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Přehladka awtowych klasikarjow 70- do 90tych lět we Wochožanskim parku błudźenkow

  15:00 Swójbny swjedźeń w Pěskecach

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA w Bórkowach

Póndźelu 21.5.   Swjatkowna póndźela

   25. dźeń němskeho młyna

  10:00 Swjedźeń při wětrniku w Němcach

  10:00 Młynski swjedźeń w Fehrmannec młynje w Kobli­cach pola Hodźija

  10:00 Młynski swjedźeń při Chasowskim wětrniku

  10:00 Młynski swjedźeń na arealu Čornochołmčan­skeho Krabatoweho młyna

  10:00 Dźeń młynow w Ryhelec młynje w Njechornju

  10:00 Wodźenje po Tšupčanskim młynje

Protyka (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Sobotu 12.5.      Mejemjetanje w Dobrošicach

   Historica – historiski swjedźeń wot srjedźowěka k barokej při Wojerowskim hrodźe

  7:00 „23. Wojerowske pućowanje“ Přećelow kultury a domizny Njeswačidło (zetkanje na Njeswačanskim torhošću)

  9:00 Putnikowanje starych a chorych do Róžanta

  9:00 2. wulke čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Zelowe wodźenje po Miłoćicach

  16:00 Wosebite wodźenje po Wojerecach z wjerchowku Lubomirskej von Teschen

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  19:30 Koncert we wobłuku Smochčanskeho jewišća z Kolju Lessingom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  20:00 Swingowa party w Kamjenskim Safe-klubje

  20:00 Koncert z bluesowej skupinu Monokel w Kamjenskim bowlingowym centrumje

  21:00 Koncert z Leonard-Cohen-Tribute-Band we Wojerowskej Kufa

Njedźelu 13.5.   Dźeń maćerje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow z poskitkami mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju, Dešnjanskim domizniskim muzeju a w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  10:30 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Voll der Osten. Leben in der DDR“ we wopomnišću Budyšin II

  11:00 Wobjed k dnjej maćerje w Radworskej „Meji“

Protyka (04.05.18)

Freitag, 04. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 4. do 6.5.   44. wjesne swjedźenske hry w Němcach

   Mejemjetanje w Kukowje

  19:00 Koncert SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Choćebuskim konserwatoriju

  19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeńće

Sobotu 5. a 6.5.   Mjezynarodne putnikowanje k wujednanju do čěskich­ Hejnic

  8:00 Antikne čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (tež 6.5. do 18 hodź.)

  10:00 Nalětni swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  14:00 Nalětne spěwanje serbskich ludowych spěwow w Drjejčanskej cyrkwi

  14:00 Wotewrjenje šulerskeje galerije we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Mejski swjedźeń w Šešowje z kapału Horjany

  16:00 Nalětni koncert chóra a instrumentalistow Budyskeho Serbskeho gymnazija w awli Budyskeho Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma

  16:00 Wotewrjenje wustajeńcy w Konsumowej galeriji w Zarěču

  18:00 Pokalne wubědźowanje wohnjowych woborow pod swětłomjetakami w Brětni

  20:00 Festiwal korčmow w Budyšinje

Njedźelu 6.5. 8:30 1. swjate woprawjenje w Chrósćicach

  10:00 10. burske wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym­ swěće (hač do 18 hodź.)

Protyka (27.04.18)

Freitag, 27. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 27. do 29.4.   Dźeń wotewrjeneho zahrodnistwa pola Čórlichec w Koćinje a pola Pěčkec w Holešowje

  17:30 5. (rjadne) posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje

Sobotu 28. a 29.4.   Přemysłowe wiki Konvent’a w Lubijskim wikowym parku

   Dnjej Łužiskeje jězoriny 2018 při Parcowskim jězoru

   Wiki regionalnych produktow w Hamorskim turi­stiskim informaciskim centrumje

  9:00 Wubědźowanje młodych hudźbnych talentow w rumnosćach SLA

  10:00 Zahajenje sezony we Łužiskej jězorinje

  10:00 17. nalětnje wiki přirody na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata w Stróži

  10:00 Studijny informaciski dźeń na Lipšćanskej uniwersiće – přednošk wo Instituće za sorabistiku

  10:00 Wopyt pólskich hosći při Chróšćanskim pomniku za padłych pólskich wojakow

  11:45 Studijny informaciski dźeń na Lipšćanskej uniwersiće – předstajenje studentskeho towarstwa Sorabije

  14:00 Němsko-serbsko-pólska ekumeniska nutrnosć na městnje něhdyšeje „krawneje chójny“ při lěsnym­ puću z Łomska do směra na Šešow

  14:00 Wodźenje po Wochožanskim parku błudźenkow

  16:00 Přirodowědna ekskursija – zetkanje při Njeswačanskej ptačerni

Protyka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Anzeige