Wo knihach a kniharni (14.08.20)

pjatk, 14. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Někotre nowostki su zaso z druhich nakładnistwow pola nas dóšli. Poetenladen Lipsk je wudał knihu Róže Domašcyneje „stimmen aus der unterbühne“. Basni „Wurscha“ a „So sprüche“ stej mje wosobinsce jara hnułoj. W dalšej knize z toho nakładnistwa je Róža Domašcyna z Axelom Helbigom wudawaćelka najnowšeje antologije ze Sakskeje „Weltbetrachter – Neue Lyrik“. Namakamy w njej twórby serbskich awtorow a awtorkow.

Lubowarjo basnjow Róže Domašcyneje móža sej nětko tež Poesiealbum čo. 354 z nakładnistwa Märkischer Verlag Wilhelmshorst kupić. „Dorf und Barock­schloss Milkel. – einst und jetzt“ spisali su E. Garbe, P. Hennig a H. Michalk a wudali w nakładnistwje Franka Nürnbergera. Stare a nowše stawizny hrodu (tež serbska rěčna šula je skrótka mjenowana) a wjele fotow, wosebje wo po­nowjenju, zajim zbudźeja. Ulrike Mětškowa je wobrazowy cyklus „Die Winterreise“ a „Die schöne Müllerin“ wudała.

Kamjenske towarstwo Dr. Rostowski Autorenkreis je lětsa dwě knize wudało. We Łužiskim almanachu čo. 13 namakamy pod „Portretami zasłužbnych wosobinow z Łužicy“ nastawk dr. Joanny Wojnicz „Dr. Wojciech Kóčka – Ein Prähistoriker und Anthropologe aus Oehna bei Bautzen“. Wosebite wudaće IV Łužiskeho almanacha wěnuje so 75. róčnicy wuswobodźenja wot hitlerskeho fašizma: kóncej wójny a nowemu započatkej „Pytanje slědow 1945 – posledni swědcy časa (rozprawy, dopomnjenki, mysle). Jednu rozprawu zapodała je Róža Wokowa z Kulowa.

W Hannoverskim Wendlandźe je dalši nakład knihi Waltera Jacobsa „Die Wenden zwischen Elde und Sude“ wušoł.

Wjele polcow mamy napjelnjenych z antikwariskimi knihami. Přeco zas so ludźo­ za nje zajimuja a sej někotružkuli z nich wupytaja. Trje­bane knihi wězo dale­ po­ potrjebje nakupujemy. Dóstali smy mejlku z Ukrainy, w kotrejž pyta kupc za Serbskej šulu, Rozhladom a Nowym Casnikom. Lisćina antikwariskich skazankow je dołha, a čitarjo bychu so wjeselili. Za našich kupcow pytamy tež tajke wudaća kaž na přikład: Brězan, Bruder Baum und Schwester Lerche; jednotliwe zwjazki drasto­weho atlasa; Ratajczak, Mühlroser Generationen; Hose, Erzählen über Krabat a dalše. Annett Šołćic

wozjewjene w: Wo knihach a kniharni
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND