Wo knihach a kniharni (13.10.23)

pjatk, 13. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Před wjace hač dwěmaj lětomaj, w juniju 2021, wobroćištej so wudawaćelka Marka Maćijowa a lektorka LND Weronika Žurowa na serbskich pisacych ze slědowacej namołwu: „Zajimuješ so za pisanje? Sy hižo prěnje powědančka napisał/a? Maš lóšt, so w tym wukmanić? To móžeš na dźěłarničce ‚Short story‘!“ Planowana běše nowa antologija za čitarjow wot 12 lět, kotraž měješe so w LND wudać. A tak namaka so wonu junijsku sobotu w Budyskim Serbskim domje horstka awtorkow a awto­row, sćěhowacych poskitk workshopa. Běše to jónkrótna składnosć za pisacych so zetkać. Wšako so wjetšina z nich skerje rědko widźi, a so tuž wo pisanju prěnorjadnje njewuměnja. Tola tu běše to hinak – Weronika Žurowa a Marka Maćijowa podaštej zasady pisanja „short storyjow“ teoretisce a na přikładach z klasiskeje literatury. To wšitko sta so pod premisu „LND pyta a spěchuje awtorski dorost“. Kelko sćerpnosće, dołheho dycha a angažowanych ludźi, kotřiž su awtor(k)am poboku, je za tajki projekt trjeba. Ludowe nakładnistwo Domowina skići pisacym nadal tajku, skoro luksurioznu podpěru.

wozjewjene w: Wo knihach a kniharni
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND