Wo knihach a kniharni (08.03.24)

pjatk, 08. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Měrc je měsac knižnych wikow w Lipsku. Tam budu so zaso knižne polcy pod ćežu tołstych a ćeńkich knihow a knižkow zhibować. Mamy pak tež w Smolerjec kniharni tójšto nowostkow w poskitku.

Tak wuda něhdyši kolega z Ludoweho nakładnistwa Domowina, Handrij Bjeńš w swójskim nakładnistwje hižo druhi nakład knihi „Neue Chronik der Stadt Bautzen -Budissin“. Kniha ma 600 stronow wobjima a wobjednawa časowu dobu wot lěta 1850 hač do 2022. Za kóžde lěto su hesła po­date – na dospołnosći awtor přiwšěm njewobstawa. Serbske temy su wězo sobu zapřijate.

„Gefangen in Bautzen. Beiträge zur Gefängnisgeschichte und Erinnerungskultur“ je najnowši zwjazk w rjedźe „Schriftenreihe der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer­ politischer Gewaltherrschaft“, wudaty wot Załožby za sakske wopomnišća.

Thomas Kunadt je awtor knihi „Hügelland“ z rjadu „European essay on Nature and Landscape“. Bydlacy njedaloko Drježdźan je swojej knize dał podnapismo „Hdy je hórka hórka a hdy hora?“.

wozjewjene w: Wo knihach a kniharni
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND