Łužica (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozwoža błóto na łuki

Lubin/Podstupim (dpa/SN/ch). W błótowskich groblach je dźeń a wjace błóta. Te chcedźa nětko na bliske łuki rozwozyć. W awgusće zajaja na wjacorych městnach Błótow wosebity projekt, zdźěli wčera braniborski minister za wobswět Jörg Vogelsänger (SPD) w Podstupimje. Zaměr je, błóto přirodźe znjesliwje na łuki a pola rozdźělić. „Groble maja so wubagrować, zo bychu před wulkej wodu škitane byli. Tele dźěła słuža pak tež podpěrje wodoweho turizma we woblubowanym dowolowym regionje“, minister Vogelsänger zwurazni.

Maja woheń pod kontrolu

Rań (dpa/SN/ch). Woheń w připrawje k spalenju wotpadkow w Ranju je pod kontrolu, wohnjowa wobora pak dale stražuje, informowaše dźensa policija w Podstupimje. W nocy na štwórtk bě w připrawje za spalenje domjacych wotpadkow k wohenjej dóšło. Hašeć bě wob­ćežne, dokelž so wotpadki stajnje zaso zapalichu. Wokolni wobydlerjo dyrbjachu husteho kura a smjerda dla wokna začinić. Nichtó so na zbožo njezrani. Přičina­ wohenja njeje hišće jasna. W připrawje za spalenje wotpadkow bě so w zašłosći wospjet paliło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND