Łužica (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Myto Grünebauma spožčene

Choćebuz (dpa/SN/ch). Z Mytom Maxa Grünebauma za wuměłcow a dorostowych wědomostnikow počesćichu wčera dźiwadźelnikow Ariadnu Pabst a Johannesa Kienasta z Choćebuskeho statneho dźiwadła. Z Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow dó­­staštaj myto Sarah Frost a Martin Schwerick. Z 5 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje bu 19. króć spožčene, zdźěli załožba Maxa Grünebauma. Spožčenje myta je tež lětsa znamjo dorozumjenja a wujednanja. Z počesćenjom wopominaja Choćebuskeho suknoweho fabrikanta Max Grünebauma (1851–1925), kotrehož swójba bu wot nacionalsocialistow wuhnata a wuswojena. Dopominajo na socialny angažement Grünebauma su jeho wnučki 1997 załožbu iniciěrowali.

Platowe twarjenja wostanu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND