Łužica (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Myto Grünebauma spožčene

Choćebuz (dpa/SN/ch). Z Mytom Maxa Grünebauma za wuměłcow a dorostowych wědomostnikow počesćichu wčera dźiwadźelnikow Ariadnu Pabst a Johannesa Kienasta z Choćebuskeho statneho dźiwadła. Z Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow dó­­staštaj myto Sarah Frost a Martin Schwerick. Z 5 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje bu 19. króć spožčene, zdźěli załožba Maxa Grünebauma. Spožčenje myta je tež lětsa znamjo dorozumjenja a wujednanja. Z počesćenjom wopominaja Choćebuskeho suknoweho fabrikanta Max Grünebauma (1851–1925), kotrehož swójba bu wot nacionalsocialistow wuhnata a wuswojena. Dopominajo na socialny angažement Grünebauma su jeho wnučki 1997 załožbu iniciěrowali.

Platowe twarjenja wostanu

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND