Łužica (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Saněruja twarjenja

Choćebuz (dpa/ch/SN). Rjemjeslnicy na pućowanju budu w južnej Braniborskej stare twarjenja za socialne zaměry restawrować. Města, gmejny a powšitkownosći słužace towarstwa su namołwjene, z hodźacym objektom so wo to prócować, zdźěli wčera Choćebuska rjemjeslniska komora. Wuměnjenje je, zo słuša imobilija zjawnej ruce abo powšitkownosći słužacemu zarjadnišću. Namołwa płaći tež za wobšěrne drjewowe dźěła, dokelž tójšto ćěsliskich wučomnikow swoje pućowanske lěta absolwuje. Próstwy měli so hač do 22. januara zapodać. 2016 steji iniciatiwa kulturny kraj Braniborska pod hesłom „Rjemjesło – mjez wčerawšim a zajutřišim“. Rjemjeslniska komora wobdźěli so z projektom „Rjemjeslniscy na pućowanju“.

Plantažu konopje našli

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND