Łužica (02.03.16)

srjeda, 02. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ličba njeskutkow so podwojiła

Podstupim (dpa/ch/SN). Ličba prawicarskich njeskutkow w Braniborskej je po wozjewjenju towarstwa Perspektiwa woporow najwyši niwow po 15 lětach docpěła. Loni zliči towarstwo 203 prawicarskoekstremistiske nadpady přećiwo ludźom a zarjadnišćam w kraju. Porno lětu 2014 bě to 120 procentow wjace. Tehdy běchu 92 nadpadow registrowali, kaž towarstwo wčera zdźěli. Statistika Perspektiwy woporow rozeznawa so wot oficialnych­ zarjadniskich ličbow, kotrež­ nutřkowne ministerstwo kóždolětnje wozjewja. Kóždy potrjecheny wšak njeskutki njewozjewi. Najwjace prawi­carskich nadpadow je so loni w Choće­buzu (28) a we wokrjesu Sprjewja-Nysa (29) stało.

Ludźi wróćo wabić

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND