Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 dr. Helmut Jenč Foto: SN/Maćij Bulank dr. Helmut Jenč Foto: SN/Maćij Bulank

Słowna wšelakosć serbšćiny wotbłyšćuje so tež w pomjenowanjach dźiwich zwěrjatow. Wo wjelku a lišce drje to prajić njemóžemy – tej wšudźe jenak rěkatej, ale wo někotrych druhich rěčnje zajimawych zastupjerjach chcemy tu wobjednać.

wozjewjene w: Minuta serbšćiny
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND