Zajimawe podawki ze stawiznow olympiskich hrow

wutora, 28. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Poprawom wšak mějachu so olympiske hry kaž tež paralympiske hry w japanskim ­Tokiju hižo loni wotměć. To pak koronapandemije dla móžno njebě. Lětsa je so to poradźiło, tež hdyž bjez přihladowarjow. Jurij Nuk z Budyšina je někotre zajimawe sportowe podawki w stawiznach olympiskich hrow zestajał. (1. dźěl)

1896 Athen: Na česć běharja Pheidippidesa, kiž je w lěće 490 do Chrystusa z Marathona do Athena běžał, zo by tam powěsć wo dobyću nad Persičanami po­srědkował, přewjedźechu tež marathonowy běh. Dobyćer prěnjeho wotměteho marathona 1896 běše 24lětny grjekski pastyr po třoch hodźinach Spyridon Louis. Wón běše tak prěni narodny rjek modernych olympiskich hrow.

1900 Paris: Prěni króć wubědźowachu so tež atletki.

1904 St. Louis: Tu spožčichu prěnje złote, slěborne a bronzowe medalje.

1908 London: Prěni króć wotmě so wodowe skakanje. Prěni tragiski rjek bě marathonowy běhar Dorando Pietri, ­kotremuž su krótko před cilom sudnicy jako dospołnje chabłacemu přez cilowu liniju pomhali. „Njedowoleneje pomocy“ dla pak bu italski marathonowc jako dobyćer diskwalifikowany.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND