Tuchwilne nimale nalětnje wjedro wužiwa tule stadło dźiwich swini – cyłkownje je naš fotograf tele dny w Błótach na swojim rańšim wucho­dźowanju 19 zličił, wšitke pak njemóžeše na foće zapopadnyć. Cyle woměrje pohibowachu so wone tam po tuchwi­lu přepła­wjenych sprjewinych łukach. Při tym njemějachu ani nuzne a njeběchu ani kuska spłóšiwe. Foto: Peter Becker

Křižowka (17.01.20)

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 jězor pola Zubornički, 5 dźěl lěta, 6 zapal, 7 prawidło, 10 jězor w Finskej, 13 město jendźelsce, 14 Berlinske knježerstwo, 15 drohotne drjewo

Padorunje: 1 kónc modlitwy, 2 rěka­ přez Mnichow, 3 wulko­morjo, 4 nic sotra, 8 pólske město nad Wódru, 9 stolica Běłoruskeje, 11 łaćonsce: w lěće, 12 grjekski pismik

W srjedźišću wot generalneje hudźbneje direktorki Ewy Strusińskeje dirigowaneho nowolětneho koncerta Noweje Łužiskeje filhar­monije njedźelu, 12. januara, w 16 hodź. na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“ steji Madźarska. Na spočatku programa zaklinči uwertira operety „Hrabinka Mariza“ komponista Emmericha Kálmána. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (10.01.20)

Freitag, 10. Januar 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nócny wotpočink, 5 nic mało, 6 horca woda, 7 hudźbna skupina, tež jednotka kajkosće złota, 10 njedočink, špatny čłowjek, 13 lud w Aziji, 14 nic sotra, 15 přećiwo

Padorunje: 1 přiwuzny, 2 kral pola Shakespeara, 3 nabožna skupina, 4 słód, 8 stolica Grjekskeje, 9 dopokaz njepřitomnosće, 11 přede­wzaće, 12 wjetša rostlina

Wjele dźěći a młodostnych měješe kaž Nico z Hodźija (nalěwo) a jeho kuzina Sarah z Drježdźan wulke wjeselo, jako móžachu so po kumštnej čarje blisko Budyskeje Bohateje wěže smykać. Z tym pak je bórze kónc, dokelž so sezona póndźelu, 6. januara, skónči. Kónc tydźenja móžeće so tam tuž hišće raz wšědnje wot 10 do 22 hodź. do smykanja dać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Křižowka (03.01.20)

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 zhromadźenstwo, skupina, 5 njedostatk, 6 łužiski jězor, 7 ame­riske filmowe myto, 10 ličba, 13 němski filozof, 14 čorny ptak, 15 dźěl bydlenja

Padorunje: 1 španiska rěka, 2 najsylniši porst ruki, 3 njestrowy, 4 rěka přez Drježdźany, 8 spočatk wubědźowanja, 9 mjeno satelita, 11 interpunkciske znamjo, 12 serbski wědomostnik (Arnošt, 1854–1932)

Poskitk wuknjacym

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:
Budyšin. Rěčny centrum WITAJ poskića wšěm tym, kotřiž maja hižo zakładne znajomosće serbšćiny a chcedźa je pohłubšić, wosebity rěčny kurs. 13. januara jón w Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje na Friedricha Listowej zahaja. Kaž RCW dale zdźěla, přewjedu kurs hač do meje prawidłownje póndźelu wot 17.30 do 19 hodź. Dalše informacije­ namakaće pod www.witaj-sprachzentrum.de. Za kurs přizjewić móžeće­ so pod telefonowym čisłom 03591/550 400 abo z mejlku pod sekre­.

Zyma wězo hinak wupada hač to, štož je naša fotografka prěni dźeń hód na jednej Budyskej zahrodźe wuhladała. Popra­wom kćěje smjerdnička, tež brune wóčko mjenowana, wot apryla hač do oktobra. Foto: SN/Hanka Šěnec

Płastowka (27.12.19)

Freitag, 27. Dezember 2019 geschrieben von:
1 hodowne pječwo, 2 činkar, 3 wulki zachod, 4 jědź na štabiku, 5 po­mocny čin, trěbne postupowanje, 6 wjes z hrodźišćom, 7 mjeno dźiwadła w Moskwje, 8 něhdy ratarske prodrustwo w Sowjetskim zwjazku, 9 wjes pola Njeswačidła

Wotpowědujo wustajeńcy „Am Rand der Gesellschaft. Barlach – Springer – Arimoto“ móža sej zajimcy w Muzeju Budy­šin klanko­dźiwadłowu hru „Kašpork pod mostom abo dźiw porjadniskeho zarjada“ wot a z Ulrichom Schollmeyerom 11. januara wobhla­dać abo sej wuměłca za wosebite předstajenje pod skazać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Anzeige