Protyka (18.09.20)

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

Pjatk 18. do 20.9.   Molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu z Maju Nagelowej w Hórnikečanskej Energijowej fabrice

Pjatk 18.9. 19:00 Komorny koncert we wobłuku komornohudźbneho swjedźenja Hornja Łužica na Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

  19:00 Literarno-hudźbny wječor z Konstanzu Niemz na Wojerowskim „Starym pósće“

  19:30 Młode dźiwadło Heidelberg předstaji „Schau.Platz.Angst“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim NSLDź

Sobotu 19. a 20.9.   Antikske čaporowe wiki w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 19.9. 8:00 Wosebity dožiwjenski projekt „Jónu hladar zwěrjatow być“ we Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Idejowa dźěłarnička „#Misija 2038“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  11:00 Komorne jewišćo Mnichow předstaji „#t TEMPEST“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće dru­hdźe“ na arealu Budyskeje mnišeje ruiny

  13:00 Comicowa dźěłarnička za šulerjow 3. do 5. lětnika w domje Jurja Brězana w Hornim Hajnku

  14:00 Sewjeroirski Dylan Quinn Dance předstaji „Fulcrum“ we wobłuku dźiwadłoweho festiwala „Witajće druhdźe“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Protyka (11.09.20)

Freitag, 11. September 2020 geschrieben von:

Pjatk 11. do 13.9.   Kónc tydźenja za singlow pod hesłom „połnje do čorneho“ w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena

  19:00 Koncert pod hesłom „Serenada w zelenym“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

Sobotu 12.9. 18:30 Sakske krajne jewišća předstaja musical „Drei Hasel­nüsse für Aschenbrödel“ na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Zjawny kinowy wječor w Radworskim młodźinskim klubje

Njedźelu 13.9.   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju pod hesłom: „Sólnica­ – Sudnistwo – Serbski muzej“

   Dźeń wotewrjeneho pomnika, mjez druhim we Wul­kodubrawskim muzeju Margarećineje hěty

  10:00 Předstajenje projektoweho stawa Sprjewineho mosta na dworje Budyskeho hrodu z wodźenjemi po historiskich twarjenjach

  10:00 Rjemjeslniske wiki w rozwalinje Budyskeje mniše­je cyrkwje

  14:00 Nakupowanska njedźela z nazymskim swjedźenjom w Kamjenskim nutřkownym měsće

  15:00 Poswjećenje skulptury „Nawrót do Koslowa“ na Kos­lowskej nawsy

  16:00 Knižna premjera w LND wušłeje chroniki „Worklecy něhdy a dźensa“ we Worklečanskej sportowni

Protyka (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

Pjatk 4.9. 18:00 Wotewrjenje noweje wustajeńcy na Mužakowskim hrodźe

Sobotu 5. do 26.9.   16. muzejowe nocy wokrjesa Sprjewja-Nysa pod hes­łom „Wšitko so wjerći“

Sobotu 5.9.   Němske dumperowe mišterstwa w Drjowku

   Lětni swjedźeń Domizniskeje stwy w Bórkowach

  14:00 Seminar wo zachowanju starych sadowych družin­ z postajenjom a woptanjom starych jabłuko­wych družin (zažne družiny) w Miłočanskej skale „Při Krabatowym kamjenju“

  19:30 Pod hesłom „Queen – Burg – Symphonie“ interpretuje orchester Serbskeho ludoweho ansambla hudźbu skupiny Queen na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Premjerne předstajenje a diskusija wo doku­mentarnofilmowej seriji „BAUTZEN“ sćelakow ARTE a ZDF Deutschland we hłownym domje Budy­skeho NSLDź

Njedźelu 6.9.   Wólby Wojerowskeho wyšeho měšćanosty

   Finisaža 14. mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički při Miłočanskej skale

  15:00 Kermušny kulturny kofej Domowinskeje župy Delnja Łužica a Domowinskeje skupiny Zły Komo­row ze Złokomorowskej přazu a swing-­ka­pału Kula Bula na dworje Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna

Protyka (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Pjatk 28.8. 20:00 Skupinje Po štyrjoch a Die Harmonischen wustupitej w Sundowner-barje na zahrodźe Budyskeho SLA

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Gundermann“

Sobotu 29.8. 20:00 Koncert z kapału „nAund“ w Bórkowach

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „La La Land“

Njedźelu 30.8. 9:30 Dwurěčne kemše z fararku Jadwigu Malinkowej a predikantom Manfredom Hermaš na Trjebinskim Šusterec statoku

  14:00 Serbsko-němska namša w Złokomorowskej Serbskej­ cyrkwi

  15:00 Nyšpor dekanatneje młodźiny w Róžeńće ze slědo­wacym wulětom

  17:00 Zakónčenje sezony w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe SLA

  17:00 Orchester Serbskeho ludoweho ansambla předstaja znowawotkryte twórby serbskeje hudźbneje literatury na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  20:00 Lětnje kino we Wojerowskej Kulturnej fabrice „Die schönsten Jahre eines Lebens“

  20:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „The High note“

  12:00 MiTag na Biskopičanskej Butrowej horje

  14:00 Zetkanje samostejacych w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:00 Hrajny wječor we Wojerowskej „Starej póšće“

Protyka (21.08.20)

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Pjatk 21.8. 18:00 Program ze skupinu Firletanz w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Wuklinčenje dnja ze słódnym drinkom a prezentaciju wo chowanju „Budyskeho słónca“ w Budyskej Sundowner-barje na zhrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  20:00 Lětnje kino we Wojerowskej Kulturnej fabrice „Marie Curie – Elemente des Lebens“

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Rocketman“ (přistup na areal wot 19:30)

Sobotu 22.8. 9:30 Harfowy koncert z Theju-Laurine Scholz před kofejownju „Rosalie“ we Wojerecach

  14:00 Prapremjera Jana Cyžoweje kompozicije „dominusmido“ na Podstupimskim festiwalu za nowu hudźbu „intersonanzen 2020“

  15:00 Čitanje a koncert pod hołym njebjom „Dźiwi parfim“ w Libonju

  16:00 Přibrjóžny swjedźeń we wobłuku festiwala „Přińć a woteńć“ mjez druhim z Carolinu Eyckec a młodźinskim dźiwadłowym projektom z Berlina 30 lět po přewróće při Bartonjaskim jězorje

  17:00 Figurowe dźiwadło „Kasperle auf Räuberjagd“ na par­kowanišću Kulowskeho Stareho dwórnišća

  17:15 Prapremjera kompozicije „In memoriam Johannes Biehle“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

Protyka (14.08.20)

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Pjatk 14. do 23.8.   Dźeń Hornjeje Łužicy 2020 z wjacorymi zarjadowanjemi na wšelakich městnach

Pjatk 14.8. 19:00 Christian Völker-Kieschnick hraje Gundermanna na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:30 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:30 Serbska serenada „Gaž muzika zagrajo, towzynt ból nam zažyjo“ w Kamjenskim sakralnym muzeju­ cyrkwje swj. Hany

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Pets 2“

Sobotu 15. do 22.8.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Sobotu 15. a 16.8.   Srjedźowěkowski temowy kónc tydźenja w Dešnjanskim Domizniskim muzeju

Sobotu 15.8. 19:00 Słódne napoje z bionadu měšeć w Budyskej Sundow­ner-barje na zahrodźe SLA

  20:00 Poetryslam Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  21:00  Kinowy wječor pod hołym njebjom w Sernjanach: „Der Junge muss an die frische Luft“

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Mamma mia!“

Njedźelu 16.8. 12:00 Zelowa njedźela w přirodowej a wučbnej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Protyka (07.08.20)

Freitag, 07. August 2020 geschrieben von:

Pjatk 7.8. 21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Dirty Dancing“

  21:00 Kino pod hołym njebjom „The Gentlemen“ při Bu­dyskim Sprjewinym kolenje

  21:15 Kinowy wječor „Filmowy kraj Sakska“ we wobłuku Wojerowskeho staroměšćanskeho bulwara

Sobotu 8. a 9.8.   Hornčerske wiki w Hózku (wot 10 do 18 hodź.)

Sobotu 8.8. 19:30 Koncert z folkowym duwom Nick & June we Woje­rowskej Kulturnej fabrice

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Enkel für Anfänger“

Njedźelu 9.8. 9:00 Prózdninske pućowanje po Dubrjenskim bahnje z Kulowskej wjesnej skupinu Nabu – zetkanišćo: Hosćenc „Při młynje“ w Michałkach

  14:00 Wužohnowanje putnikow do Krupki na nyšporje w Chrósćicach

  20:00 Lětnje kino we Wojerowskej Kulturnej fabrice „Das Beste kommt noch“

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „The Gentlemen“

Póndźelu 10. do 14.8.   Prózdninski program Čornochołmčanskeho Kraba­toweho młyna: Wodźenje po młynje za swój­by (započatk stajnje w 14 hodź.)

   Prózdninski program „Poskitki wo temje Indiano­jo“ na Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje (stajnje wot 10 hodź.)

Protyka (31.07.20)

Freitag, 31. Juli 2020 geschrieben von:

Pjatk 31.7. 18:00 Program ze skupinu Firletanz w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Swětowy dźeń rangerow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Ich war noch niemals in New York“

Sobotu 1.8. 17:00 Sushijowy wječor w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Nightlife“

Njedźelu 2.8. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo dźěćacych hrajkach z NDR w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  16:00 Předstajenje „Greta“ na zahrodźe Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  17:00 Sushijowy wječor w Budyskej Sundowner-barje na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla

  21:00 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Joker“

Póndźelu 3. do 7.8.   Prózdninski program Čornochołmčanskeho Krabato­weho młyna: Wodźenje po młynje za swój­by (započatk stajnje w 14 hodź.)

Póndźelu 3. do 7.8.   Prózdninski program „Wo domjacej zwěrinje a rostlinach“ we Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje (stajnje wot 10 hodź.)

Protyka (24.07.20)

Freitag, 24. Juli 2020 geschrieben von:

Pjatk 24.7. 19:30 Historiske wodźenje po Budyšinje pod hesłom „Jako Budyšin hišće Budissin rěkaše“ – zetkanišćo: studnja na Hłownym torhošću

  19:30 Poetry slam w Budyskim Kamjentnym domje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Kraba­to­wym młynje: „Olsenowa cwólba jědźe do Jütlandskeje“

Sobotu 25. a 26.7.   28. bičwolejbulowy turněr Wojerowskich zastaranskich zawodow na campingownišću při Slěbornym jězoru w Bjedrichecach (Friedersdorf)

   Hornčerske wiki w Bórkowach

Sobotu 25.7. 19:30 Impro-dźiwadło Yes abo ženje! we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  20:00 Romantiske pućowanje Budyskeje turistiskeje infor­macije po sprjewinym měsće

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Hólčec dyrbi na čerstwy powětr“

Njedźelu 26.7. 9:00 Prózdninske pućowanje po Dubrjenskim bahnje z Kulowskej wjesnej skupinu Nabu – zetkanišćo: Hosćenc „Při młynje“ w Michałkach

  11:00 Wosebite wodźenje po wustajeńcy w elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

  13:00 Bajkojte lěćo z dźěćacym swjedźenjom a dźiwa­dłom na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje: „Parasite“

Protyka (17.07.20)

Freitag, 17. Juli 2020 geschrieben von:

Pjatk 17.7. 19:00 Koncert pod hołym njebjom z Kerstin Ott we Woje­rowskim klubje Skład čo. 1

  19:30 Hłowna zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

  19:30 Filmowy wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  21:00 Kino pod hołym njebjom „Jojo Rabbit“ při Budyskim Sprjewinym kolenje

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za swójby: „Jumanji: The next Level“

Sobotu 18.7. 9:00 Dźěłarnička Njeswačanskeje přirodoškitneje stacije­ „Zawki pjelsćić“ na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  19:30 Burger-bingo-wječor Kulowskich zjednoćenych młodźinskich klubow na dworje wustawa Jakubetz

  19:30 Koncert žónskeho projektneho chóra pod nawodom­ Walburgi Wałdźic „Spěwy z brunicowych kónčin“ w Budyskim Serbskim muzeju

  21:30 Filmowe nocy w Čornochołmčanskim Krabatowym­ młynje: „Chroniki kenguruwow“

Njedźelu 19.7. 14:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  17:00 Koncert žónskeho projektneho chóra pod nawodom­ Walburgi Wałdźic „Spěwy z brunicowych kónčin“ w Złokomorowskej serbskej cyrkwi

Anzeige