Mnohim zmóžnił serbske knihi a wječornik čitać

srjeda, 15. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Jurij Dźisławk je swěrny čitar Serbskich Nowin. Dlěje hač 22 lět je wón wječornik w Haslowje a susodnymaj wsomaj Wutołčicach a Sulšecach roznošował. W pomjatku wostanu jemu předewšěm rozmołwy z wobydlerjemi.  Foto: Matej Dźisławk Jurij Dźisławk je swěrny čitar Serbskich Nowin. Dlěje hač 22 lět je wón wječornik w Haslowje a susodnymaj wsomaj Wutołčicach a Sulšecach roznošował. W pomjatku wostanu jemu předewšěm rozmołwy z wobydlerjemi. Foto: Matej Dźisławk

Jurij Dźisławk z Haslowa dlěje hač 22 lět Serbske Nowiny roznošował

Wot septembra 1994 hač do decembra 2016 je Jurij Dźisławk w Haslowje, Wutołčicach a Sulšecach Serbske Nowiny roznošował. Tak je jedyn z tych, kotřiž su najdlěje swěrnje naš wječornik ludźom dodawali. Přez cyłe lěta bě jemu to wutrobna naležnosć. Chorosće dla pak dyrbješe nadawk złožić a jón druhemu přewostajić.

„Jónu je načasu a nětko bě tak daloko.“ Dlěje hač 22 lět je Haslowčan Jurij Dźisławk tydźeń wob tydźeń wot póndźele do pjatka Serbske Nowiny roznošował. Kónc tydźenja bě to hišće Předźenak a měsačnje kulturny časopis Rozhlad. „Štó drje by hewak nadawk činić dyrbjał, hdyž nic čitarjo wječornika a Serbja.“ Spočatnje bě hišće wjac zajimcow w Has­lowje, Sulšecach a Wutołčicach Serbske Nowiny abonowało. „Jich pak je dale a mjenje. Młodźi ludźo hižo telko nowinu nječitaja, maja dźě internet, hdźež najnowše nowinki SN hižo zahe popoł­dnju nańdu“, wón wuswětla.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND