Rešeršuje z kritiskim wóčkom, zo by njedostatki w towaršnosći ...

štwórtk, 14. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Naměstnica šefredaktora Noweho Casnika Ines Neumannojc pisa najradšo politiske artikle, z kotrymiž móže něšto zahibać. Foto: Alfons Wićaz Naměstnica šefredaktora Noweho Casnika Ines Neumannojc pisa najradšo politiske artikle, z kotrymiž móže něšto zahibać. Foto: Alfons Wićaz

Wona słuša nimo šefredaktora a redaktorki Stefanie Krawcojc do redaktorskeho teama delnjoserbskeho tydźenika Noweho Casnika. Ines Neumannojc je zdobom naměstnica šefredaktora Gregora Wieczoreka a jeho swěru zastupuje, hdyž je w dowolu abo zwonka redakcije. „Mi so redaktorske dźěło jara lubi, dokelž je mnohostronske. Zdobom zetkawaš wjele ludźi, zhoniš wo jich radosćach a starosćach. Sym zbožowna, zo móžu dźěło wukonjeć“, mi delnjoserbska žurnalistka powěda. Nowinarka so wo to prócuje poskićeć čitarstwu zajimawe přinoški wo kulturnym a towaršnostnym žiwjenju w Delnjej Łužicy, předewšěm ze wsow. Tohodla často wo tym rozmysluje, kak móhła nowina čitarjam rjane čitanske dožiwjenja z rozprawami a reportažemi wo žiwjenju ludźi we wšědnym dnju wobradźeć, ale tež z přinoškami wo stawiznach. Runje tak redaktorka z kritiskim wóčkom rešeršuje, zo by njedostatki w towaršnosći wotkrywała.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND