Překwapjenka a profesionalita

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Michał „Černo“ Brězan je wot wšeho spočatka hłowny organizator jolka-swjedźenja. Bosćan Nawka je so z Nukničanom­ rozmołwjał.

Knježe Brězano, kak hódnoćiće ze stejnišća zarjadowarja lětuši swjedźeń?

M. Brězan: Nastupajo wotběh a wopyt je poprawom wšitko kaž wočakowane běžało. Překwapił je mje nimoměry dobry wothłós, a to nic jenož wjesnjanow. Program je so lětsa, kaž so zda, skoro wšitkim wopytowarjam lubił.

Na kóncu sće Michała Cyža počesćili. Njeje wón woprawdźe ničo wo tym wědźał?

M. Brězan: Ně, hewak dźě njeby to žana překwapjenka była. Tak je so akcija šlachćiła, a wón so jara wjeseleše. Bě načasu so jemu za dźěło jako wuměłski nawoda dźakować.

Što su Waše wosobinske wjerški?

M. Brězan: Kóžde lěto je to hinak, njeje­ móžno sej jednorje něšto wubrać a wosebje wuzběhnyć. Tónraz mějachmy hosći, čemuž dotal tak było njeje, ale je mje wosobinsce zwjeseliło.

Směmy jolku mjeztym jako profesionelnje organizowany swjedźeń wopisować?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND