Mjeńšinowe medije w fokusu poručenje

pjatk, 02. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Serbscy wobdźělnicy medijoweho foruma Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w Berlinje, šefredaktorka Rozhla da Sara Mičkec, šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer, nowinska rěčnica Domowiny Borbora Felberowa, sobudźěłaćerka Berlinskeho mjeńšinoweho běrowa Judith Šołćina (wotlěwa) a nawodnica Budyskeho regionalneho studija sćelaka MDR Bogna Korjeńkowa (naprawo), w rozmołwje z prezidentom FUEN Lorántom Vincze (2. wotprawa)  Foto: FUEN/Nehle Mommsen Serbscy wobdźělnicy medijoweho foruma Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w Berlinje, šefredaktorka Rozhla da Sara Mičkec, šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer, nowinska rěčnica Domowiny Borbora Felberowa, sobudźěłaćerka Berlinskeho mjeńšinoweho běrowa Judith Šołćina (wotlěwa) a nawodnica Budyskeho regionalneho studija sćelaka MDR Bogna Korjeńkowa (naprawo), w rozmołwje z prezidentom FUEN Lorántom Vincze (2. wotprawa) Foto: FUEN/Nehle Mommsen

Iniciatiwu Minority SafePack wjac hač 600 000 ludźi podpisało

Berlin (SN/JaW). Mjeńšinowe temy njejsu w nadregionalnych medijach – nowinach, rozhłosu kaž tež telewiziji – prezentne dosć. To měło so změnić, a zamołwići měli­ mjeńšiny w tym podpěrać, rěkaše jedne ze žadanjow nimale 40 zastupnikow medijow w mjeńšinowych rěčach a zastupjerjow mjeńšin samych z cyłeje Europy na prěnim dnju medijoweho foruma Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) wčera w Ber­linje. Žadanje přesadźić wšak je po słowach wjacorych fachowcow ćežko, dokelž wulke medije na tym zajim nimaja, kaž wobkrućištaj to mjez druhim čłonka rozhłosoweje rady ZDF dr. Karin Haug a redaktor powěsćernje n-ost Filipp Fritz.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND