Zajim na poskitku wospjet wulki poručenje

srjeda, 17. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Andreja Chěžcyna a Michał Cyž (2. a 4. wotlěwa) staj hłownje za „III. šulersku akademiju  medije“ zamołwitaj. Mjez druhim spřistupnjataj šulerkam a šulerjam software za wobdźěłanje zwukowych čarow na kompjuteru.  Foto: SN/Hanka Šěnec Andreja Chěžcyna a Michał Cyž (2. a 4. wotlěwa) staj hłownje za „III. šulersku akademiju medije“ zamołwitaj. Mjez druhim spřistupnjataj šulerkam a šulerjam software za wobdźěłanje zwukowych čarow na kompjuteru. Foto: SN/Hanka Šěnec

Serbski rozhłós a SAEK spěchujetej dorost

Budyšin (SN/bn). Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) a Serbski rozhłós wuhotujetej tuchwilu „III. šu­lersku akademiju medije“. Dohromady dwanaće šulerjow 5. do 10. lětnika je so přizjewiło. W dwěmaj po starobje roz­rjadowanymaj skupinomaj zaběraja so woni w Budyskim studiju předewzaća MeKoSax – Medijowa kompetenca za Saksku z me­dijowym dźěłom.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND