Mjenje nawěškow so na dźenik wuskutkuje

póndźela, 18. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z namołwu „Smy za was tu, hdyž nas najbóle trjebaće“ danske nowiny mjez čitarjemi wabja a jich motiwuja. Mjez druhim čini to tež dźenik Flensborg Avis ze swojim šefredaktorom Jørgenom Møllekærom.  Foto: Flensborg Avis/Jørgen Møllekær Z namołwu „Smy za was tu, hdyž nas najbóle trjebaće“ danske nowiny mjez čitarjemi wabja a jich motiwuja. Mjez druhim čini to tež dźenik Flensborg Avis ze swojim šefredaktorom Jørgenom Møllekærom. Foto: Flensborg Avis/Jørgen Møllekær

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo danskej nowinje w Němskej, Flensborg Avis.

Flensburg (SN/JaW). W sewjernym dźělu Němskeje Južnym Schleswigu nimaja ­telko z koronawirusom natyknjenych. „W Flensburgu z 95 000 wobydlerjemi bu dotal jeničce 33 wosobow pozitiwnje testowanych“, pisa šefredaktor danskeho dźenika w Němskej „Flensborg Avis“ Jørgen Møllekær na naprašowanje našeho wječornika a dalšich čłonskich dźenikow MIDAS.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND