×

Powěsć

Failed loading XML...

Přichod SAEK dale njewěsty poručenje

štwórtk, 26. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nadawki SAEK su mnohostronske. Tak poskićuje mjez druhim tež prawidłowne dalekubłanje wučerjow. Dotal poslednje prezencne zarjadowanje toho razu w Budyskim studiju, zapopadnjenje na foće horjeka, bě spočatk oktobra wuhotowany seminar z  ćežišćom „Nowe medije“. Mjeztym postara so kanal předewšěm z darmotnje přistupnymi webinarami wo sposrědkowanje medijoweje kompetency kaž tež wo wirtuelne kursy zaměrneho nałožowanja digitalneje techniki.  Foto: SN/Hanka Šěnec Nadawki SAEK su mnohostronske. Tak poskićuje mjez druhim tež prawidłowne dalekubłanje wučerjow. Dotal poslednje prezencne zarjadowanje toho razu w Budyskim studiju, zapopadnjenje na foće horjeka, bě spočatk oktobra wuhotowany seminar z ćežišćom „Nowe medije“. Mjeztym postara so kanal předewšěm z darmotnje přistupnymi webinarami wo sposrědkowanje medijoweje kompetency kaž tež wo wirtuelne kursy zaměrneho nałožowanja digitalneje techniki. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zrěčenje klětu wuběži, kubłanski poskitk pak chcedźa dale spřistupnić

Budyšin/Lipsk (SN/bn). Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) je so w minjenymaj lětdźesatkomaj zaměrnje wo wutworjenje medijoweje kompetency postarał. Iniciator projekta bě Sakski krajny wustaw za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM), kotryž zdobom dźěl financowanja zamołwja. Wjetšinu budgeta pak zaručeja priwatni abo połstatni partnerojo kaž na přikład MekoSax twzr w Budyšinje. Nětko su wjacore medije rozprawjeli, zo njebudźe SAEK, znajmjeńša nic w dotalnej formje, dale wobstać. Po­trjechene su wšitke wosom krutych stejnišćow kaž tež mobilny poskitk w swobodnym staće.

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND