Twitter – jěd abo žórło?

srjeda, 21. decembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Twitter: najlubša hrajka Elona Muska. Njedawno naprašowaše so wón Twitterowcow, hač dyrbjał zastojnstwo jako šef złožić. Wjetšina so za to wupraji – nětk pyta za naslědnikom. Foto: picture alliance/Yui Mok Twitter: najlubša hrajka Elona Muska. Njedawno naprašowaše so wón Twitterowcow, hač dyrbjał zastojnstwo jako šef złožić. Wjetšina so za to wupraji – nětk pyta za naslědnikom. Foto: picture alliance/Yui Mok

Twitter je dźensa wšudźe přitomny – w klasiskich medijach kaž tež online. Byrnjež mnozy krótkopowěsćowu słužbu sami aktiwnje njewužiwali, je wona dawno wliwapołny komunikaciski kanal a wažne žórło – tež za nowinarstwo – w našej towaršnosći.

„Ptačk je wuswobodźeny!“, to zdźěli Elon Musk w swojim prěnim tweeće, po tym, zo bě krótkopowěsćowu słužbu Twitter dnja 28. oktobra 2022 wuspěšnje přewzał. Tutón „deal“ běše jemu šwarnych 44 miliardow US-dolarow hódny. Jako nowy mějićel je wón jako prěnje rozsudźił, zo 3 200 sobudźěłaćerjow pušći. Wulka sep pušćenych je w teamach dźěłała, kotrež so wo dodźerženje komunikaciskich směrnicow za škit prawa wosobiny kaž tež čłowjeskeho prawa starachu. Zwjazk němskich žurnalistow (DJV) je njedawno zdźělił, zo bu nowinarski běrow Twittera w Berlinje rozpušćeny a, hladajo na wulki wliw w socialnych medijach, kritizuje rozsud jako njezamołwity. Předsyda DJV Frank Überall praji, zo „je šamale, kwalifikowanych sobudźěłaćerjow wot jednoho dnja na druhi bjez wopodstatnjenja a bjez socialneho zawěsćenja pušćić. Dźěłowe sudnistwo dyrbi so z tym zaběrać.“

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND