Čerwjena armeja wuchodnu Pólsku wobsadźiła

póndźela, 30. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

28. septembra 1939 podpisaštaj w Mo­skwje wonkownaj ministraj Sowjetskeho zwjazka (ZSSR) a Němskeje Wjačeslaw M. Molotow a Joachim von Ribbentrop zrěčenje wo demarkaciskej liniji w Pólskej. Dźeń do toho docpěchu diwizije Čerwjeneje armeje we wuchodnej Pólskej tamnišu, we Versailleskim měrowym zrěčenju­ 1919 postajenu zapadnu mjezu Ruskeje a zetkachu so tam z wojakami Wehrmachty. Jeje komanderam běchu přikazali, zo maja so sowjetskim jed­notkam bjez wojowanja zbližić a so dojednać. Tak docpě tankowy korps gene­rala Heinza Guderiana 28. septembra pola­ Brjesta-Litowska sowjetske jednotki.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND