Modrow knježerstwo wutworił

štwórtk, 14. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

14. nowembra 1989 započa nowy ministerski prezident NDR dr. Hans Modrow nowe knježerstwo republiki zestajeć. Dźeń do toho bě Ludowa komora NDR dotalneho 1. sekretara Drježdźanskeho wobwodneho wjednistwa SED za šefa noweje ministerskeje rady wuzwoliła.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND