Z „kreju a železom“ zjednoćena 3. dźěl

póndźela, 01. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wokomik proklamacije je moler Anton von Werner pozdźišo na štyrjoch mólbach zwěčnił, z kotrychž buchu tři w Druhej swětowej wójnje zničene. Tež wulkomólba Adolpha von Menzela wo proklamaciji na Berlinskim kejžorskim hrodźe so při bombardowanju zniči. Wo wuwołanju kejžorstwa bu wjele pisane. W Serbskich Nowinach wšak steješe mało wo podawku, wjele wjace wo hrózbach Něm­sko­-francoskeje wójny. W Katolskim Posole wozjewichu jeničce sadu.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND