Serbski zakoń na Ludowym zjězdźe wozjewjeny

wutora, 18. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

17. jutrownika 1948 rano pjelnješe so žurla w Budyskim hotelu „Króna“ (pozdźišo Město Budyšin) z nimale tysac Serbami, Němcami a sowjetskimi oficěrami. Domowina běše na Serbski ludowy zjězd přeprosyła. Hižo 30. nalětnika bě zwjazkowe předsydstwo wo naprawach za zwoprawdźenje Serbskeho zakonja wuradźowało a Serbski ludowy zjězd zwołało.

Předsyda Domowiny Pawoł Nedo wšěch powita, wosebje krajneho předsydu SED Wilhelma Koenena, sakskeho mi­nisterskeho prezidenta Maxa Seydewitza, ze Sowjetskeje krajoweje administracije (SKA) majora Keufera, wyšeho leutnanta Minuchina a majora Konjewa z Budyskeje wo­krjesneje komandantury. Tež krajni ­radojo z Budyšina, Wojerec a Lubija so wobdźělichu.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND