Nacije Serbow zajeli a SN zakazali

wutora, 02. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

28. jutrownika před 90 lětami docpěchu dalše represalije nacijow tež Serbow a jich narodne žiwjenje. Přisłušnicy SA a policisća zajachu na tutym dnju rjad serbskich prócowarjow do „škitneje jatby“. Potrjecheni běchu prěni předsyda a hłowny załožićel Domowiny Arnošt Bart-Brězynčanski, kotryž dyrbješe měsac w chłostarni přebywać, redaktor Serbskich Nowin a moler Měrćin Nowak-Njechorński a sobudźěłaćer Smolerjec nakładnistwa Gustaw Janak. Tež jurist dr. Jan Cyž a mišter w Smolerjec ćišćerni a starosta Łužiskeho Sokoła Jakub Šajba a wučer w Pančicach, dirigent a nawoda hudźbneho wotdźěla Maćicy Serbskeje Jurij Słodeńk běchu potrjecheni. Pola Łazowskeho překupca a župana Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Jana Haješa přepytowachu SA-mužojo bydlenje a sćazachu čěske listy a časopisy.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND