Přesćěhowanje Židow w „Kristalowej nocy“

štwórtk, 09. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

9. nazymnik hraješe w 20. lětstotku w Němskej historisce wažnu rólu. W lěće 1918 wudyri 9. nazymnika Nowemberska rewolucija, kotraž spowali kejžorsku Němsku a nasta Weimarska republika. Pjeć lět po tym spytachu w Mnichowje na samsnym dnju Adolf Hitler a při­wisnicy jeho Němskeje nacionalsocia­listiskeje dźěłaćerskeje strony (NSDAP) w Bayerskej z pučom, kotryž podpěraše sobu bywši general Erich Ludendorff, byrgarske knježerstwo spowalić. Puč, kiž měješe spočatk namócneho wotstronjenja Weimarskeje republiki być, bu pak wot wobrónjenych mocow republiki ­rozbity a Hitler zajaty. Na 9. nazymniku 1989 bu w Berlinje hranična murja ­wotewrjena a z tym zahaji so kónc NDR a politiski přewrót.

wozjewjene w: Róčnica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND