Dźěćace halowe turněry we Worklecach přewjedźene

wutora, 15. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Młodźina D Sportoweje jednotki Njebjelčicy je minjenu sobotu we Worklečanskej sportowni swój halowy koparski turněr dobyła.  Foto: Tadej Cyž Młodźina D Sportoweje jednotki Njebjelčicy je minjenu sobotu we Worklečanskej sportowni swój halowy koparski turněr dobyła. Foto: Tadej Cyž

Minjenu sobotu je Sportowa jednotka Njebjelčicy we Worklečanskej sportowni koparske turněry młodźiny F, E a D přewjedła. W kóždej starobnej klasy nastupi pjeć cyłkow. Wone wubědźo­wa­chu so w modusu kóždy přećiwo kóždemu.

Hłowny organizator bě Krystof Šejda, trenar Njebjelčanskeje młodźiny E. Wulki dźak jemu a wšitkim pomocnikam, kotřiž su so wo wotběh, zastaranje a cyłkownu organizaciju starali.

Na prěnim turněrje wojowachu najmłódše koparki a najmłódši koparjo wo pokale a medalje. Po napjatych partijach a mnohich wrotach zawěsći sej Ralbi­čanska młodźina F z dźesać dypkami suwerene 1. městno. Slědowaštej mustwje z Chrósćic a Sportoweje jednotki Nje­bjel­čicy. Štwórte městno dźě­lachu sej Pan­čičenjo zhromadnje z druhim zastup­nistwom Njebjelčanow. Jako najlěpšeho hrajerja wuzwolichu přihladowarjo Fredericka Langu z dobyćerskeho Ralbičanskeho mustwa.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND