Marka Herrmannowa

póndźela, 21. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska wučerka, swěrna křesćanka a aktiwna Domowinjanka Marka Herrman-nowa narodźi so 16. septembra 1920 swójbje Rakečanskeho fararja Korle Božidara Křižana. Jeje mać bě rodźena Wir­thec. Marka Křižanec maturowaše a wuda so pozdźišo na duchowneho Gerharda Herrmanna w Rakecach, kiž jako zranjeny wojak 30. januara 1945 w lacareće w Zerbsće zemrě. Hnydom po wójnje poskićichu jej wučersku słužbu w Rakecach. Marka Herrmannowa kwalifikowaše so na wučerku za serbšćinu a jendźelšćinu a je předmjetaj wuběrnje wuwučowała. Mnohim studentam Serbskeho wučerskeho wustawa bě wona dobra mentorka w praktikumje. Za wuběrne wukony spožčichu jej titul wyša wučerka. Marka Herrmannowa je so po wójnje nimo swo­jeho syna tež wo syna zahinjeneho při­wuzneho dr. habil. Pawoła Wirtha starała. Wjele lět bě wona aktiwna čłonka cyrkwinskeho předstejićerstwa w Rakecach, do­pisowaše do měsačnika Pomhaj Bóh, bě čłonka Serbskeho ewangelskeho towarstwa a je so ze synom dr. Gerhardom Herrmann swěrnje na Serbskich ewangelskich cyrkwinskich dnjach a na dalšich narodnych zarjadowanjach wobdźělała.
wozjewjene w: Spomnjeće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND