Marjana Domaškojc

pjatk, 13. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Delnjoserbska basnjerka a dźěłaćerska spisowaćelka Marjana Domaškojc zemrě 11. žnjenca 1946 w ródnym Cazowje. 28. małeho róžka 1872 bě so wona swójbje wjesneho krawca narodźiła. Wuchodźiwši wjes­- nu šulu dźěłaše 45 lět w Choćebuskej tekstilnej fabrice. Domaškojc bě cyłe žiwjenje w delnjoserbskej narodnej drasće chodźiła. Delnjoserbowka wobdźěleše so na serbskich zarjadowanjach a zjězdach, tež we wukraju. Domaškojc basnješe a pisaše do Serbskeho Casnika, časopisa Maćicy Serbskeje a do časopisa Łužica. Wona bě čłonka Maśicy Serbskeje. 1929 spisa prěnju serbsku socialnokritisku hru „Z chudych žywjenja“, kotraž bu tež do čěšćiny přełožena, a 1932 w Praze a Mladej Boleslavje předstajena. Nacije spytachu ju za to zdobyć, pozitiwnje předstajenu figuru Žida Arona na negatiwnu přepisać, štož wona doraznje wotpokaza. Na to ju přesćěhowachu. Domaškojc spisa dale hru „Šwickojc pytaju źowku“, kiž je NSLDź 1977 delnjoserbsce w Delnjej ­Łužicy předstajiło. Jeje „Wubrane spisy“ wuńdźechu 1956 w serbskim lektoraće ­nakładnistwa Volk und Wissen.
wozjewjene w: Spomnjeće
wjace z tohole wobłuka: « Prěni pomnik « Jan Łahoda
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND