Beno Njekela

póndźela, 13. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
11. małeho róžka před 25 lětami zemrě komponist a rozhłosownik Beno Njekela. Wón narodźi so 5. winowca 1934 w Kulowje jako syn woblubowaneho ludoweho herca. Njekela wopyta gymnazij w čěskich Warnoćicach. Po maturiće studowaše na Hudźbnej wysokej šuli w Lipsku. 18 lět wěnowaše so w Serbskim rozhłosu w Choćebuzu jako hudźbny redaktor, žurnalist a producent wuwiću serbskeje hudźby a natwari tež rozhłosowy archiw. 5 000 titlow ludoweje, zabawneje, koncertneje a klasiskeje serbskeje hudźby na zynkopaskach a CDjach je archiwował a tak drohotne kubło našeho ludu zachował. Zamołwiće organizowaše wulkotne Rozhłosowe koncerty serbskeje hudźby z tajkimi sławnymi ćělesami kaž Wulkim rozhłosowym sinfoniskim orchestrom Lipsk a Poznańskimi sołobikami. Skomponował je Njekela na 80 kompozicijow koncertneje, komorneje, orchestroweje hudźby, melodije na zabawne spěwy a šlagry. Jeho najznaćiši ­šlager je „Pod Kulowom we holi“. Dale wobdźěłaše wón tójšto twórbow.
wozjewjene w: Spomnjeće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND