Arnošt Bohuwěr Jakub

pjatk, 09. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
4. februara 1854 zemrě w Budyšinje farar na Michałskej cyrkwi Arnošt Bohuwěr Jakub. Wón, jeho mandźelska, syn Jan, kiž bě profesor a kubłar princow w Drježdźanach, a dalši swójbni su w rownišću na Tuchorju pochowani. Wón bě so 16. małeho róžka 1800 w sprjewinym měsće jako syn korčmarja narodźił. Studowaše w Lipsku teologiju a bě podstarši Serbskeho prědarskeho towarstwa. Po studiju bě duchowny w Lubiju, druhi farar w Njeswačidle, 22 lět farar Michałskeje wosady. Jako tajki podpisa wón 1834 sobu žadanje ewangelskich serbskich fararjow na sakske knježerstwo serbsku wučbu w šulach zaručić. Arnošt Jakub bě jara kraloswěrny a wukonješe sobu censuru serbskeho pismowstwa. Jemu dowolichu tuž statne instancy 1848 zawjedźenje serbskich bohosłužbow w Drježdźanach, kotrež tam něšto lět swjećeše. Jakub słušeše 1847 do sobuzałožerjow Maćicy Serbskeje a bě jeje městopředsyda. 1848 zastupi do Serbskeho rěčenskeho towarstwa, ale ­Wulku próstwu Serbow na krala njepodpisa a wotpokaza tež dalše žadanja ludu.
wozjewjene w: Spomnjeće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND