Wuspěšna połserija za „młodych dźiwich“ Viktorije

póndźela, 28. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Hrajna doba 2015/16 je so za volleyballistow Viktorije Worklecy z wulkim wuspěchom započała. We Wojerecach dobychu wobwodny pokal, prěni raz w stawi­znach towarstwa. Tónle wuspěch je jich w prěnich hrach sezony pohonjał. W Cunnersdorfje su „młodźi dźiwi“ z 3:0 jasnje dobyli, tež prěnja domjaca partija přećiwo „starym znatym“ z Běłeje Wody skónči so ze samsnym rezultatom. Wulki bój widźachu fanojo samsny hrajny dźeń přećiwo zestupnikej ze sakskeje klasy Kupoj-Nowa Łuka. Zo su Worklečenjo 2:3 přěhrali, njebě žana katastrofa. Na hromaj w Lubiju a Mittelherwigsdorfje je stary kapitan Clemens Eckert mustwu wupomhał a k dobyćomaj přinošował. Druhi domjacy hrajny dźeń prěnjeje połserije běše tež zaso wuspěšny, wuslědkaj přećiwo Zhorjelcej a Niskej rěka­štej 3:1 a 3:0. Do poslednjeho hrajneho dnja prěnjeje połserije stejachu hólcy wokoło kapitana Ludwiga Eckerta na čole tabulki a mějachu šansu na nazymske mišterstwo. W rozsudnej hrě pola sylneho mustwa Módro-běłych we Wojerecach pak podležachu a přezymuja tak na druhim městnje.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND