Protyka (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 03.do 05.6.     140. jubilej Halštrowskeje wohnjoweje wobory

   Motorsportowy festiwal Łužiske koło

  19:00 Nalětni koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a Sprjewjanmi na Worcynskim hrodźe

  20:00 Inscenacija „CRUX abo Zbóžnik pod łožom“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Sobotu 04. a 05.6.  Putnikowanje dźěći do Róžanta

   „Dnjej kamjenjow“ ( 10 do 18 hodź.) we Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Dźěłarnička w Budyskim powołanskošulskim centrumje wo integraciskej politice

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wojerowskim jězorinowym klinikumje

  11:00 Dźěćacy swjedźeń na Maxa Planckowej w Budyskej Strowotnej studni

  11:00 „Staroměšćanske kuzło“ – swjedźeń na Wojerowskim torhošću

  11:00 8. přistawowy swjedźen we Wownjowje (Oehna)

  13:00 Festiwal „Holi“ při Bjerwałdskim jězoru

  15:00 Mejemjetanje w Hórkach

  15:30 Wjesny swjedźeń w Šprjejcach

  18:00  Koncert Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow w Choćebuskej cyrkwi swj. Mikławša

  20:00 Koncert ze starami 90tych lět w Kamjencu

Njedźelu 05.6. 9:00 Měnjenska bursa filatelistow w jědźerni Budyskeho pósta

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND