Protyka (02.09.16)

pjatk, 02. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 2. do 4.9.  Zetkanje awtow marki Käfer w Komorowje pola Wulkeje Dubrawy 

   Swjedźeń towarstwow w Šćeńcy

   Dworowy swjedźeń we Wulkoždźarowskim wu­dworu

  19:00 Koncert ansambla Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija we Łužiskej hali

  19:30 Jubilejny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Žitawskim dźiwadle

  20:00 Hrodowa nóc SLA na Jabubecec twjerdźiznje w Mortkowje

  20:00 Koncert z Michalom Müllerom & Janom Heinke w Małowjelkowskej sotrowni

Sobotu 3. do 4.9  Jěchanski a skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce 

   Swjedźeń Mužakowskeje lěsneje železnicy při muzejowym­ dwórnišću w Běłej Wodźe

    Sportowanje w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  11:00 Zwěrjencowy swjedźeń we Wojerecach

  14:00 Nadróžny swjedźeń na Budyskej Hošic hasy

  15:00 Łapanje kokota w Brjazynje a Dešnje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Złamane kamjenje“ we Wojerowskim­ wobydlerskim centrumje

  14:00 Zazběh 1. Budyskich tydźenjow demokratije

  18:30 Swjedźeń swěčkow z hrodowym koncertom w Njeswačanskim parku

  19:00 Klasisko-rockowy koncert z Michalom Müllerom (na citerje) w Miłočanskej skale

  20:00 Hrodowa nóc SLA na Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND