Protyka (11.11.16)

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 11.11. 20:00 Přednošk we Wojerowskim wobydlerskim centrumje wo potajnosćach rěče ćěła

Sobotu 12.11. 9:00 Klawsurne zarjadowanje iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Njebjelčicach

  13:30 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Kulowskim Koberec młynje

  14:00 Premjera filmoweje dokumentacije Załožby za serbski lud w Choćebuskim Obenkinje

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo ze superintendentom Janom Malinkom w Bukecach

  15:00 Swójbne popołdnjo Budyskeje župy w Rakečanskej Pawołskej šuli

  16:30 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan na žurli Budyskeho Serbskeho domu

  17:00 Klankodźiwadłowe předstajenje NSLDź „Ferkel, hunčo a prosetko“ w Rakečanskej Pawołskej šuli

  19:30 Wólby noweho karnewaloweho princa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  20:00 Koncert „Wočiń woči“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 13.11. 15:00 Knižna premjera „Marka, Janko, pójtaj won!“ za swój­by w Nowosličanskej Dinarjec bróžni

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim folklornym ansamblom Wudwor a Přezpólnymi w Bukečanskej Wjesnej hospodźe

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND