Protyka (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pjatk 4.10.   Zahajenje Serbskeho kulturneho lěta w Liberecu

  18:30 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha z 1. serbskej kulturnej brigadu kaž tež z chórom a orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla w awli Liberecskeje TU

Sobotu 5. a 6.10.   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Sobotu 5.10. 10:00 Dźěłarnička „Sorbian Street Style“ za młodostnych w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Rybarski swjedźeń w Radworju

  18:00 Duchowny koncert Mainzskeho tachantstwa w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  19:00 Nazymske reje Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“­ składnostnje 10lětneho wobstaća kapały Con-takt w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 6.10.   Kermuša w Budestecach (Großpostwitz) a Wjazońcy (Neukirch)

  10:00 Nazymski swjedźeń z wikami na Budyskej Bohatej hasy

  10:00 Finisaža projekta Land Art w Miłočanskej skale „Krabatowy kamjeń“

  14:00 Wubědźowanje wo kirbsowy pokal wohnjoweje wobory w delnich Sulšecach

  14:30 Kofejpiće a nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu a folklornej skupinu Sprjewjan w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  17:00 Předstajenje rejwanskeho krucha Serbskeho ludoweho ansambla składnostnje 75. posmjertnin Marje Grólmusec „Wosrjedź nocy“ na žurli Budyskeho SLA

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej bróžni

Póndźelu 7.10. 18:30  Rozmołwny wječor z bywšim narodnym tre­narjom a hrajerjom koparskeje wubranki NDR Berndom Stangu a Haraldom Irmscherom w Budyskim hotelu AKZENT

  19:30 Zjawne nominowanje kandidatow CDU za naslědne wólby Salowskeje wjesneje rady w Kulowskim hosćencu Kehelernja

Wutoru 8.10. 9:20 Čitanska turneja LND: Andreja Chěžcyna čita z knihi „Hura, prózdniny!“ w Radworskej wyšej šuli

  10:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Panči­čansko-Kukowskej pěstowarni

  18:30 Stajne blido Zelenych w Kamjenskim hosćencu „Trattoria La Piazza“

Srjedu 9.10. 7:35 Čitanska turneja LND: Jěwa-Marja Čornakec předstaji­ knihu „Łójerjo sonow“ we Worklečanskej wyšej šuli

Štwórtk 10.10. 9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Němčanskim gmejnskim centrumje

  9:30 Dźeń sadu w Njebjelčanskej pěstowarni

  17:00 Wotewrjenje wustajeńcy z wudźěłkami z lětušeje molerskeje dźěłarnički w Budyskim Serbskim domje­

  19:00 Serbski wječor ze zastupnikami Domowiny, Rady za serbske naležnosće Sakskeje a Załožby za serbski lud we Wulkodubrawskim Šnajdrec kuchinskim wobchodźe

  19:30 Čitanska turneja LND: Róža Domašcyna předstaji zběrku „W času zeza časa“ w Budyskej Smolerjec kniharni

Pjatk 11.10. 19:00 12. Kulowska nakupowanska nóc w kuzłapołnym

swětle

Sobotu 12.10. 9:30 Rybarski swjedźeń při Wysočanskim (Weißig) Starym haće pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

  19:30 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 13.10.   Kerumša w Kulowje, Hbjelsku (Gebelzig) a Hornim Wujězdźe (Uhyst am Taucher)

  10:00 Nazymske wiki z přehladku jabłukacych družin w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń z kirbsowym wubědźowanjom na rybarstwowym dworje w Małym Holešowje (Kleinholscha)

  14:00 Hudźbny nyšpor TCM k spominanju na 225. posmjertniny kěrlušerja, kanonika a šolastika Michała Wałdy w Baćońskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Póndźelu 14. do 17.10.   Wulět Radworskich ministrantow

Wutoru 15.10. 10:00 Prózdninski program „Serbski Street Style“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 16.10. 19:30 Předstajenje hudźbno-literarneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Linki a zynki“ na žurli Budyskeho SLA

Štwórtk 17.10. 10:00 Prózdninski program „Złota nazyma – rjana pyšerka“ w Budyskim Serbskim domje

  18:00 Čitanje z Erwinom Hanušom w Choćebuskim Serbskim domje

  19:30 2. filharmoniski koncert Noweje Łužiskeje filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pjatk 18.10. 16:00 Premjera knihi Marka Grojlicha „A srjedźa Kaponica“ w Rakečanskej farskej bróžni

  19:00 9. filmowy festiwal amaterow „7 mjeńšin“ we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 19. a 20.10.   Korčmowy swjedźeń w Złym Komorowje

Sobotu 19.10.   Spožčenje Myta Ćišinskeho na Čerwjenej žurli klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  9:00 Akcija zběranja smjećow při Budyskim spjatym jězoru

  9:30 Wulke pokazkowe wudźenje při Wulkim Ballackec haće mjez Złyčinom (Litschen) a Šćěńcu (Steinitz)

  10:00 Jabłukowy swjedźeń w a wokoło Skanečanskeje (Cannewitz) jabłukoweje bróžnje

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze skupinu Wólbernosće na žurli Wulkoždźarowskeho Krabatoweho wudwora

  18:00 Nóc kreatiwnych hłójčkow w Choćebuzu

  18:30 Wulki hrodowy bal z wustupom Serbskeho ludoweho ansambla na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:00 Bal narodnych drastow we Wjerbnjanskim hosćencu „K hwězdźe“

Njedźelu 20.10.   Kermuša we Wotrowje, Pančicach-Kukowje,Šěrachowaje, Korzymju (Kirschau), Chróstawje (Crostau), Wjelećinje (Wilthen), Huskej (Gaußig), Chwaćicach, Sprjejcach (Spreewitz), Njeswačidle, Nowym Měsće a Lubušu

  11:00 Nazymski swjedźeń ze swinjorězanjom, zmijepušćenjom a kinom w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:30 Nazymski koncert ze Slepjanskim folklornym ansamblom w Serbskim kulturnym centrumje Slepo

  16:00 Nazymske baje ze wšeho swěta we Wojerowskim hrodźe

  16:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansambla „Wottud hač k tarakawje“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 21. do 25.10.   Šulerska medijowa akademija w Budyšinje

  9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Chróšćanskej pěstowarni „Chróšćan kołć“

  10:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansambla „Maks a Moric“ w Budyskim SLA

Wutoru 22.10. 10:00 Prózdninski program „Złota nazyma – rjana pyšerka“ w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Gmejnska rada Halštrowska Hola na žurli gmejnskeho zarjada na Horach

Štwórtk 24.10. 10:00 Prózdninski program „Serbski Street Style“ w Budyskim Serbskim muzeju

Pjatk 25.10.   Kermuška dekanatneje młodźiny w Chrósćicach

  18:00 Afrisko-kulinariski wječor při Hrodźišćanskim (Gröditz) hrodźe

Sobotu 26.10. 8:00 Dźeń pječenja ke kermuši na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:30 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla składnostnje 75. posmjertnin Marje Grólmusec „Wosrjedź nocy“ w Choćebuskim dźiwadle Piccolo

  20:00 Swjedźenske zarjadowanje k 25lětnemu wobstaću Wojerowskeje Kulturneje fabriki w Domje na Piwarskej hasy 1

Njedźelu 27.10.   Kermuša w Chrósćicach, Bukecach (Hochkirch), Bukojnje (Buchwalde), Ćetowje (Tetta), Křišowje (Buchholz), Wukrančicach (Weigersdorf), Dołhej Boršći (Förstgen), Radšowje (Groß Radisch), Kumwałdźe (Cunewalde), Wulkich Ždźarach, Kotecach (Kotitz), Ketlicach (Kittlitz), Slepom, Hrodźišću (Gröditz), Nowym Měsće­, Nosaćicach (Nostitz), Porchowje (Burkau) a Łupoji (Luppa)

  11:00 Łužiske literarne dopołdnjo k 80ćinam Michała Lorenca w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  11:15 Literarna matineja „Budyski kasanowa“ na Wojerowskim hrodźe

  15:00 16. kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert z Ćišćanskej rejwanskej skupinu w Radworskim hosćencu „Meja“

  16:00 Předstajenje „Das blaue Fenster“ z Herbertom Köferom w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Póndźelu 28.10. 14:00 Darowanje kreje na Kulowskej radnej žurli

Wutoru 29.10. 10:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Srjedu 30.10. 19:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny woli kandidatow za Radu za serbske naležnosće Sakskeje w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Měšćanska rada Kulow

  19:30 Wopomnjenski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na česć Detlefa Kobjele w Budyskim SLA

Štwórtk 31.10. 14:00 Hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho towarstwa

  16:00 Zwěrjeća halloweenowa party we Wojerowskim zwěrjencu

  16:00 Wopomnjenski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na česć Detlefa Kobjele na Choćebuskim komornym jewišću

wozjewjene w: Protyka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND