Orientacija dale a wažniša

wutora, 21. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Aue (B/SN). Wot 8. do 12. junija wotmě so w Aue 49. konferenca cyrkwinskeho parlamenta Ewangelsko-metodistiskeje cyrkwje we wuchodnej Němskej. 150 delegatow ze Sakskeje, Durinskeje a Saksko-Anhalskeje so na njej wobdźěli. Pod hesłom „Orientacija w njepřewidnym času“ maja z konferency wuńć „sylne wobsahowe impulsy“ za docpěće noweje jasnosće a zahoritosće za dalši puć našich wosadow“, rěka w programowym zešiwku. Ewangelsko-metodistiskej cyrkwi mjez Erfurtom a Žitawu, Dessauwom a Plauenom přisłuša 14 000 wěriwych w 120 wosadach.

Hrónčka korana rozhorjeja

Athen (B/SN). Wšědne čitanja z korana w islamskim póstnym měsacu ramadan křesćanow rozhorja. Turkowska telewizija TRT Diyanet recitacije rano w dwěmaj wusyła. Grjekske wonkowne ministerstwo kritizuje turkowske zarjady z wótrymi słowami a mjenuje islamske modlitwy w swětowym herbstwje kultury na spočatku ramadana jako akt bjez respekta.

Koncil so skónčnje wotměwa

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND