Nabožina je zakładne prawo

wutora, 02. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Erfurt (B/SN). Katolski běrow Durinskeje wozjewi k próstwje krajneje frakcije strony AfD „Nabožinsku swobodu škitać – namócnym přeńdźenjam na křesćanskich požadarjach azyla zadźěwać“ nowinsku zdźělenku. Ordinariatny rada Winfried Weinreich pisa: „Dźiwajo na mnohe nadpady na azylowe přebywanišća staja so problematika škita wšitkich ćěkancow, njewotwisnje wot jich nabožinskeje přisłušnosće. Nabožinska swoboda w našim kraju pak njepłaći jeničce za křesćanskich požadarjow azyla. Tele zakładne prawo přisteji kóždemu čłowjekej, njewotwisnje wot nabožiny. To wuzamkuje kóždužkuli nabožnje motiwowanu diskriminaciju – wězo tež napřećo křesćanam.

Ličba katolikow přiběrała

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk