Atomowe brónje wotstronić

wutora, 15. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

New York (B/SN). Zjednoćene narody (UN) chcedźa zahajić jednanja k wotpokazanju a wotstronjenju atomowych bróni. USA, Ruska, Francoska a Wulkobritaniska kaž tež Israel, kiž ma pječa tohorunja atomowe brónje, hłosowachu přećiwo tajkim jednanjam. 123 sobustawskich statow hłosowaše za to. Konferenca ma so w měrcu w New Yorku, we hłownym sydle UN, započeć.

Snano bamž tola přijědźe?

Rom (B/SN). Bamž Franciskus njeje swoje pućowanje do Němskeje k swjatočnosćam „500lětny jubilej reformacije“ w lěće 2017 hišće cyle wotprajił. Nimale wěste w jeho pućowanskim planje dotal jenož je, zo wopyta wón Indisku a Bangladesh, rjekny wón na wróćolěće žurnalistam z dwudnjowskeho přebywanja w Šwedskej. Tež předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, běše před pućowanjom bamža na zahajenje swjatočnosćow k reformaciji w Šwedskej rěčał wo móžnym wopyće bamža w Němskej k zakónčenju jubilejneho lěta.

Biskop zawjazuje měšnikow

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk