Pjenježny podźěl podwojili

wutora, 29. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (B/SN). Zwjazk chce swój financny podźěl za 500. róčnicu reformacije w lěće 2017 podwojić. Město pjeć milionow eurow lěta 2017 ma so potom 11,65 milionow eurow jako přidawk Zwjazka za jubilejne swjatočnosće přewostajić, wobkrući zapósłanc zwjazkoweho sejma Christian Hirte (CDU) w Berlinje. Zwjazk přidawa k 500. jubilejej reformacije wot 2011 lětnje pjeć milionow a lětsa sydom milionow eurow.

Nadźija na lěpše poćahi

Moskwa (B/SN). Ruska ortodoksna cyrkej nadźija so po wólbnym dobyću Donalda Trumpa za prezidentstwo USA, zo so mjezynarodne poćahi wotputaja. Metropolit Hilarion, nawoda cyrkwinskeho zarjada za wonkowne poćahi, rjekny ruskej powěsćerni Interfax w Moskwje, zo njeje přičiny za euforizm. Wotewrjene tež wostanje, hač Trump jako ameriski prezident swoje přilubjenja z wólbneho boja zwoprawdźi a kak budźe wón na čole stata jednać. Přiwšěm schadźa nětko nadźija, zo so cyły system mjezynarodnych poćahow polěpši a zo wuwije so zhromadna swětowa koalicija přećiwo terorizmej.

Cyrkej wuznamjenjena

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk