Wěstotny koncept za jubilej

wutora, 17. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hannover (B/SN). Atentat na Berlinske hodowne wiki w decembru pohnuwa tež zarjadowarjow lětušeho jubileja reformacije hłubšo rozmyslować. „Z poradźowarjemi smy situaciju woměrje analyzowali“, rjekny jednaćel towarstwa Jubilej reformacije 2017 Ulrich Schneider. Njewotwisnje wot podawkow w minjenych tydźenjach su na wěstotnym koncepće za spominanske lěto we wuskim wothłosowanju ze zarjadami a policiju, krajneho knježerstwa Saksko-Anhaltskeje kaž tež z fachowcami intensiwnje dźěłali. Ćežišćo při tym su wulkozarjadowanja kaž zakónčaca Boža słužba 36. němskeho cyrkwinskeho dnja 28. meje.

Dušepastyr policije warnuje

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND