Za wólby so modlić

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (B/SN). Štóž ma wolić, ma so bědźić – ně wšak! Miliony žonow a muži bychu so wjeselili, bychu-li scyła swobodnje wolić móhli. Bórze wotměja so wólby Němskeho zwjazkoweho sejma. Přičiny dosć za hłowny pastoralny wotrjad wo­zjewjenjow našeho biskopstwa, přeprosyć k „modlitwje do wólbow.“ W tajkej mjez druhim rěčnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Michael Baudisch prosy: „Ty Božo wšěch časow ... Dźakujemy so Ći za měr a swobodu a za wšo, štož naše towaršnostne žiwjenje zmóžnja ... Prosymy Će, skrućuj našu wolu, zo w zjawnosći a politice swoju zamołwitosć jako křesćenjo spóznawamy.“

Bamž Franciskus je šansa

Dortmund (B/SN). Prezident Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja 2019 w Dortmundźe Hans Leyendecker je křesćanske cyrkwje namołwjał dźělenje přewinyć. Lajske hibanja w katolskej kaž tež w ewangelskej cyrkwi su k tomu dawno zwólniwe, jenož klerus drje trjeba hišće chwile, rjekny žurnalist na wokrjesnym cyrkwinskim dnju w Dortmundźe. Runje nětko móhło jara wuspěšne być wo jednotu so prócować. Přetož „tajkeho bamža kaž Franciskusa tak spěšnje wjace nje­změjemy“.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk