Kohlgraf nowy biskop

srjeda, 06. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mainz (B/SN). 27. awgusta dósta prof. Peter Kohlgraf jako 88. biskop diecezy Mainz biskopsku swjećiznu. Wón naslěduje kardinala Lehmanna, kiž je w meji 2016 starobnych přičin dla pola bamža Franciskusa wo wotstup prosył. Kohlgraf skutkowaše dotal jako profesor pastoralneje teologije na Katolskej wysokej šuli w Mainzu. We witanskich słowach dopomni předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, na stawizny a hobersku tradiciju biskopstwa a je wěriwym k nowemu biskopej gratulował. Zdobom witaše Kohlgrafa jako noweho čłona do kruha Němskeje biskopskeje konferency.

Program akademije předleži

Magdeburg (B/SN). Nowy połlětny program Katolskeje akademije biskopstwa Magdeburg předleži. W nim namakaće wšitke zarjadowanja, kotrež budu hač do kónca lěta w akademiji a w regionalnych forach wotměte. Direktor akademije Reinhard Grütz skedźbnja wosebje na Halleske Mauritiusowe dny, kotrež wěnuja so poměrej wěry k erotice. Dalše ćežišća su spominanje na reformaciju a politiske temy. www.katholische-akademie-magdeburg.de

Muž jasnych nahladow

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND