×

Powěsć

Failed loading XML...

Wjac swobody při přełožkach

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rom /Fulda (B/SN). Při přełožowanju liturgiskich tekstow změja jednotliwe kraje w přichodźe wjace swobody. Tole přizjewi bamž Franciskus w swojim njedawnym spisu „Magnum principium“. Što móhło to za wobstejace teksty w Němskej rěkać, wo tym wuradźuje Němska biskopska konferenca wot dźensnišeho hač do 28. septembra na swojim nazymskim hłownym posedźenju w Fuldźe.

Nabožina pod ćišćom

Berlin (B/SN). Kubłanski wědomostnik Peter Schreiner widźi wučbu nabožiny w Němskej pod přiběracym ćišćom. Přeco zaso ma wona „wo swoje připóznaće wojować“. Tež konfesionelna orientacija hladajcy woteběra. W Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej pak je podźěl šulerjow, kotřiž so na wučbje nabožiny wobdźěleja, porno 90tym lětam přiběrał.

Bamžowske počesćenje

Berlin (B/SN). Hans-Joachim Meyer, statny minister na wuměnku a něhdyši prezident Centralneho komiteja němskich katolikow, bu wot bamža Franciskusa pomjenowany z rjadom swjateho Gregora Wulkeho počesćeny. 5. septembra je jemu arcybiskop Heiner Koch Gregorijowy rjad přepodał.

Přehladka žněje wulki wothłós

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND